Värikkäitä kirjoja pinossa
Kuva: Kimberly Farmer / Unsplash

Maailma muuttuu tarinoiden voimalla

Tarinat tuottavat jaettuja arvoja ja yhteistä ymmärrystä maailmasta. Tarinoiden voimaa kannattaa hyödyntää myös globaalikasvatuksessa.

Ihmiskunnan historiassa tarinoilla on valtava merkitys. Yhteiset tarinat ovat luoneet pohjaa yhdessä elämiselle ja yhteistyölle. Niiden voimalla on muodostettu monenlaisia yhteisöjä ja kokonaisia kansakuntia. Tarinat herättävät tunteita, synnyttävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja muodostavat jaettua arvopohjaa.

Silloin kun yhteisesti jaetut tarinat alkavat hajota tai kadota, ihmisten välinen yhteys himmenee. Tilalle syntyy uusia tarinoita, jotka yhdistävät uusia ihmisiä toisiinsa. Tarinat voivat myös erottaa ihmisiä toisistaan. Nillä voi ruokkia ennakkoluuloja, polarisoitumista ja vihaa. Siksi niiden kanssa on toimittava tietoisesti.

Pitkän linjan vaikuttaja ja aktivisti Alex Evans muistuttaa kirjassaan The Myth Gap: What Happens When Evidence and Arguments Aren't Enough? (2017), että hyvillä tarinoilla on taipumus muuttua todeksi. Ei ole yhdentekevää, millaisia tarinoita maailmasta ja ihmiskunnasta kerromme.

Kestävän ja globaalisti oikeudenmukaisen tulevaisuuden saavuttamiseksi tarvitaan yhteisiä ponnisteluja. Nyt jos koska suurille, maailmaa yhdistäville tarinoille olisi tilausta. Meidän pitää jakaa tarinoita, jotka luovat yhteisöllisyyttä ja toivoa globaalien haasteiden edessä.

Evans tarjoilee kolme keinoa, joilla tarinat saadaan edistämään kestävää kehitystä:

  1. A larger us. Ymmärretään ”me” yhä laajemmin. Ihmiskunta on koko historiansa identifioitunut yhä suurempiin yhteisöihin. Nyt on aika puhua meistä ihmiskuntana, globaalina yhteisönä.
  2. A longer now. Ajatellaan aktiivisesti pidemmälle tulevaisuuteen ja otetaan tulevaisuusajattelu mukaan toiminnan ytimeen.
  3. A better good life. Muutetaan ymmärrystämme hyvästä elämästä. Omaisuuden ja kuluttamisen kasvattamisen sijaan elämänlaatua voidaan mitata toisenlaisilla asioilla.

Globaalikasvatuksen näkökulmasta nämä keinot vaikuttavat varsin itsestäänselviltä. Käytännön tasolla opittavaa on kuitenkin monella tasolla. Miten rakennan viestini siten, että se edistää yhteiskunnallista muutosta toivottuun suuntaan? Miten voimme vahvistaa yhteistä hyvää edistäviä arvoja ja maailmanlaajuista yhteenkuuluvuuden tunnetta?

Tarinat toimivat myös silloin, kun kertomisen sijaan kutsumme ihmiset mukaan jakamaan omia tarinoitaan. Kuunteleminen voi kannustaa niin kuulijan kuin kertojan itsensä aktiiviseen toimijan rooliin. Tarinat voivat muuttua todeksi. Mitä useampi tarinankertoja, sitä suurempi on viestiemme voima.

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva. Ideoita globaalikasvatukseen.
Blogi

10 kuumaa kesävinkkiä digitaalisen oppimisen kehittämiseen

Osallistuin kesäkuun alussa eOppimiskeskuksen järjestämään mobiilikesäkouluun lumoavan kauniilla Hämeen ammattikorkeakoulun kampuksella Tammelan Mustiolassa. Päivien idea on koota digitaalisen oppimisen asiantuntijoita ja opettajia valtakunnallisesti yhteen verkostoitumaan sekä oppimaan toisiltaan rennoissa kesäisissä tunnelmissa.
Lue lisää »
Kuvituskuva Agenda 2030
Blogi

Uusi hallitusohjelma luo hyviä edellytyksiä globaalille kansalaiskasvatukselle – uhkana toimien siiloutuminen

Kestävän kehityksen perustalle laadittu Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelma on globaalin kansalaiskasvatuksen näkökulmasta ilahduttavaa luettavaa. Ohjelma avaa mahdollisuuksia niin osaamisen kehittämiselle kuin aktiiviselle kansalaisuudelle ja kutsuu rakentamaan yhdessä kestävää tulevaisuutta. Ryhtiä tavoitteille toisi kuitenkin niiden kokoaminen hallinnonalat yhdistävään strategiaan.
Lue lisää »