Lukion tarjottava valmiudet maailman ymmärtämiselle

Hallitus päättää lukion tuntijaosta tällä viikolla. Päätöksellä tulisi varmistaa, että lukio-opetus tarjoaa jatkossa riittävät eväät maailman ymmärtämiseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen.

Kuumia tunteita herättänyttä lukion tuntijakoa käsitellään hallituksessa tällä viikolla. Yhteiskuntaopille on luvassa lisätunteja, mutta esimerkiksi maantieteen pakollisista kursseista on karsttu. Monet tahot ovat olleet huolissaan siitä, tarjoaako lukio enää jatkossa riittäviä eväitä maailman ymmärtämiseen.

Ilmastonmuutos, muuttoliike, kestävä elämäntapa, globaali eriarvoisuus ja monet muut ajankohtaiset teemat tulevat nykyisellään esille erityisesti maantieteen opetuksessa, jonka tuntimäärää ollaan karsimassa. Aiheiden käsittely lukio-opetuksessa on varmistettava tavalla tai toisella. Vapaasti suunniteltavat teemakurssit eivät automaattisesti kata aukkoa, vaan näille aiheille on varattava korvamerkittyä käsittelyaikaa.

Uudistettavana olevissa perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa globaalin kansalaisuuden ajatus kulkee punaisena lankana. Peruskoulun tehtävänä on tarjota oppilaille riittävä kompetenssi toimia aktiivisena kansalaisena muuttuvassa maailmassa. On tärkeätä, että lukio-opetus jatkaa peruskoulun viitoittamalla tiellä.

Lisätietoa

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: Willman Dance Companyn lastenproduktio "Keisarinnan uudet vaatteet"
Blogi

Vastuullisen kulutuksen oppimista taiteen keinoin

Taide mahdollistaa kompleksisten asioiden käsittelyn nuorenkin yleisön kanssa. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) -kansalaisjärjestön ja tanssiryhmä Willman Dance Companyn yhteistyöhankkeessa havainnollistetaan nykytanssiesityksen kautta tekstiilien kulutusta ja kestävyyttä alakouluikäisille lapsille. Fingon koordinoima Bridge 47 rahoittaa hanketta.
Lue lisää »