Lukion tarjottava valmiudet maailman ymmärtämiselle

Hallitus päättää lukion tuntijaosta tällä viikolla. Päätöksellä tulisi varmistaa, että lukio-opetus tarjoaa jatkossa riittävät eväät maailman ymmärtämiseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen.

Kuumia tunteita herättänyttä lukion tuntijakoa käsitellään hallituksessa tällä viikolla. Yhteiskuntaopille on luvassa lisätunteja, mutta esimerkiksi maantieteen pakollisista kursseista on karsttu. Monet tahot ovat olleet huolissaan siitä, tarjoaako lukio enää jatkossa riittäviä eväitä maailman ymmärtämiseen.

Ilmastonmuutos, muuttoliike, kestävä elämäntapa, globaali eriarvoisuus ja monet muut ajankohtaiset teemat tulevat nykyisellään esille erityisesti maantieteen opetuksessa, jonka tuntimäärää ollaan karsimassa. Aiheiden käsittely lukio-opetuksessa on varmistettava tavalla tai toisella. Vapaasti suunniteltavat teemakurssit eivät automaattisesti kata aukkoa, vaan näille aiheille on varattava korvamerkittyä käsittelyaikaa.

Uudistettavana olevissa perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa globaalin kansalaisuuden ajatus kulkee punaisena lankana. Peruskoulun tehtävänä on tarjota oppilaille riittävä kompetenssi toimia aktiivisena kansalaisena muuttuvassa maailmassa. On tärkeätä, että lukio-opetus jatkaa peruskoulun viitoittamalla tiellä.

Lisätietoa

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva. Idea globaalikasvatukseen.
Blogi

Alkuun globaalikasvatuksessa: Lähde liikkeelle omista mielenkiinnon kohteista

Globaalikasvatuksella tarkoitetaan kestävään tulevaisuuteen tähtäävää, yhteisvastuuta korostavaa globaalien kansalaistaitojen opetusta. Globaalikasvattajien päämääränä on muuttaa kohderyhmän käsitystä maailmasta ja auttaa heitä työskentelemään aktiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi. Mutta miten globaalikasvatuksessa pääsee alkuun koulumaailman kiireiden keskellä?
Lue lisää »
Ilmastomarssi 20.10.2018.
Blogi

Tämän takia ilmastonmuutoksesta kannattaa hypätä kestävän kehityksen laajempaan tarkisteluun

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat koulumaailmassa tuttuja käsitteitä. Niistä on vuosikymmenien aikana tullut osa eri oppiaineiden ja kouluyhteisöjen jokapäiväistä arkikieltä, ja nykyajan oppilaat ovatkin sekä tietoisia ilmastonmuutokseen liittyvistä tosiasioista että tottuneita aiheen käsittelyyn. Usein kuitenkin unohdetaan, että ilmastonmuutos on osa moninaisia kestävyysongelmien verkkoa ja vaikuttaa ympäristön lisäksi myös ihmisten toimintaan.
Lue lisää »