Lukion opetussuunnitelma päivitettiin globaalivastuun asialle

Opetushallitus on hyväksynyt lukiokoulutuksen opetussuunnitelman päivitetyt perusteet. Lukion uusi opetussuunnitelma jatkaa vahvasti perusopetuksen uuden opetussuunnitelman linjoilla: globaalikasvatuksen teemat ja aihealueet näkyvät siinä voimakkaasti.Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain syyslukukauden 2016 alusta alkaen.

Arvoperustan kivijalkana elämän ja ihmisoikeksien kunnioittaminen

Lukion uusi opetussuunnitelma vahvistui. Arvoperustassa korostuvat elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Jatkossa lukio-opetuksessa tunnistetaan myös kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys. Opiskelijoita kannustetaan ymmärtämään oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman linjassa, lukion opetussuunnitelma ohjaa kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen YK:n kehitystavoitteiden suunnassa. Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja eri kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevia nuoria kannustetaan löytämään yhteisiä hyvän elämän arvoja.

Aihekokonaisuudet syventävät arvoperustaa

Arvoperustaa syventävät aihekokonaisuudet, jotka otetaan huomioon kaikissa oppiaineissa ja kaikessa koulun toiminnassa. Käytännössä koulujen arjessa ne tulevat näkymään oppiaineiden rajoja ylittävinä opetusteemoina ja laaja-alaisina oppimisalueina, mutta ovat ehdottomasti myös arvokannanottoja ajankohtaisiin aiheisiin. Aihekokonaisuudet sisältävät teemoja kuten aktiivinen kansalaisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat sekä teknologia ja yhteiskunta.

Lähiluku paljastaa, että aihekokonaisuudet sisältävät paljon tärkeätä asiaa. Esimerkiksi kestävä elämäntapa ja globaali vastuu- aihekokonaisuuden pyrkimyksenä on kasvattaa opiskelijoita aktiivisiksi toimijoiksi, joilla on taidot ja tahto toimia kestävän tulevaisuuden puolesta. Aihekokonaisuuden tavoitteiksi on listattu muun muassa eriarvoisuuden ja köyhyyden lievittämiskeinojen tunteminen, ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ymmärtäminen sekä tuotannon, kulutuksen ja poliittisten päätösten välisten yhteyksien hahmottaminen. Keskeisenä aihekokonaisuuden toteuttamisessa pidetään opiskelijoiden osallisuutta ja yhteistyötä erityisesti järjestöjen ja muiden koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Järjestöiltä tukea opettajille

Opettajilla on tärkeä tehtävä juurruttaa uudet tavoitteiden opetukseen ja koulujen arkeen. Globaalikasvatusjärjestöt tarjoavat tueksi omaa asiantuntemustaan. Välineitä on ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää! Jos nuorille tarjotaan uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta, maailman tulevaisuus alkaa näyttää valoisalta.

Lue lisää

Kaija Laurila

Uusimmat blogit

Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva. Idea globaalikasvatukseen.
Blogi

Alkuun globaalikasvatuksessa: Lähde liikkeelle omista mielenkiinnon kohteista

Globaalikasvatuksella tarkoitetaan kestävään tulevaisuuteen tähtäävää, yhteisvastuuta korostavaa globaalien kansalaistaitojen opetusta. Globaalikasvattajien päämääränä on muuttaa kohderyhmän käsitystä maailmasta ja auttaa heitä työskentelemään aktiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi. Mutta miten globaalikasvatuksessa pääsee alkuun koulumaailman kiireiden keskellä?
Lue lisää »
Ilmastomarssi 20.10.2018.
Blogi

Tämän takia ilmastonmuutoksesta kannattaa hypätä kestävän kehityksen laajempaan tarkisteluun

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat koulumaailmassa tuttuja käsitteitä. Niistä on vuosikymmenien aikana tullut osa eri oppiaineiden ja kouluyhteisöjen jokapäiväistä arkikieltä, ja nykyajan oppilaat ovatkin sekä tietoisia ilmastonmuutokseen liittyvistä tosiasioista että tottuneita aiheen käsittelyyn. Usein kuitenkin unohdetaan, että ilmastonmuutos on osa moninaisia kestävyysongelmien verkkoa ja vaikuttaa ympäristön lisäksi myös ihmisten toimintaan.
Lue lisää »