sanomalehtiä
Kuva: Pixabay

Kierrätyksestä kiertotalouteen

Tänään 18.3. vietettävän kansainvälisen kierrätyspäivän tarkoituksena on muistuttaa kierrättämisen tärkeydestä maapallon tulevaisuuden suojelemisessa. Tämän vuoden teema ”Recycling into the Future” korostaa nuorten, kasvatuksen ja uusien innovaatioiden merkitystä kierrätykselle ja puhtaammalle tulevaisuudelle.

Kansainvälinen kierrätyspäivä katsoo tänä vuonna vahvasti tulevaisuuteen. Kierrättämisen maailmanlaajuinen tehostaminen vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä ja parantaisi elinympäristöjen puhtautta ja turvallisuutta. Kierrätyksen rinnalle pitää kuitenkin löytää myös muita ratkaisuja, jotta luonnonvarojen ylikulutusta voidaan hillitä tehokkaasti.

Opettajat ja kasvattajat ovat avainasemassa tukemassa lasten ja nuorten ymmärrystä kestävistä toimintatavoista ja planeettamme rajallisista resursseista. Kierrätys on tärkeä teema, mutta se ei yksin riitä ratkaisemaan maapallon kestävyysvajetta. Siksi kouluissakin pitäisi kierrätyksen lisäksi muistaa käsitellä esimerkiksi kulutuskriittisyyttä ja kiertotalousajattelua.

Vuosi toisensa jälkeen maailman väestö kuluttaa luonnonvaroja yli maapallon kantokyvyn. Samaan aikaan valtava määrä materiaaleja päätyy jätteeksi. Mikäli luonnonvarojen ylikulutusta ei saada hillittyä, tuleville sukupolville ei jää niitä resursseja, jotka takaavat elämän perusedellytykset.

Ylikulutus kietoutuu yhteen ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin heikkenemisen, ympäristön roskaantumisen ja lukuisten muiden globaalien ongelmien kanssa. On kehitettävä uudenlaisia toimintatapoja ja rakenteita, jotka ohjaavat ihmisten elämää maapallolla kestävämpään suuntaan. Luonnonvarojen ylikulutus ei voi olla hyvinvointimme perusta.

Kiertotalous on lineaarisen talousjärjestelmän korvaava talousmalli, jossa uusien tavaroiden jatkuvan tuottamisen ja ostamisen sijaan kulutus perustuu erilaisten jakamis- ja vuokrauspalveluiden käyttämiseen sekä lainaamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotalousmallissa jätteen syntyminen on hyvin vähäistä, sillä tuotteiden materiaalit kierrätetään ja niistä valmistetaan uusia tuotteita.

Kaikki ympärillämme olevat esineet ovat peräisin luonnonvaroista. Luonnonvarat on opittava näkemään rajallisina resursseina, joita meillä ei ole varaa käyttää mielivaltaisesti ja heti käytön jälkeen tuhota. Jokainen jätteeksi päätyvä tuote sisältää materiaalia, jota voitaisiin käyttää yksittäisen tuotteen elinkaarta pidempään. Vaikka tuote itsessään olisi käyttökelvoton, sen materiaalit voivat saada uuden elämän vielä useita kertoja toisten tuotteiden muodossa.

Kierrättäminen on olennainen osa kiertotaloutta, mutta koska ylikulutusongelmaa ei voida ratkaista ainoastaan tuotteiden ja materiaalien elinkaarten loppupäästä, kiertotaloudessa koko talousjärjestelmä ajatellaan uudella tavalla. On pohdittava, millaiset ratkaisut vähentäisivät alun perinkin kulutushyödykkeiden tuottamisen tarvetta ja syntyvän jätteen määrää. Miten tuotteiden elinkaaria voidaan pidentää ja miten tuotantoa voidaan muuttaa kestävämpään suuntaan?

Kiertotalouden teemat ovat oppiainerajat ylittäviä ja aihetta voi käsitellä monesta eri näkökulmasta. Kiertotalouden opettaminen toteuttaa opetussuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävän kehityksen osaaminen on myös nostettu yhdeksi tärkeäksi tulevaisuuden taidoksi vastikään julkaistussa Opetushallituksen tulevaisuuden osaamistarpeita käsittelevässä raportissa.

Kierrätysteeman käsittelyyn löytyy paljon materiaaleja Globaalikasvatuksen vinkkipankista. Sitran verkkosivuilta löytyy paljon erilaisia alakouluun, yläkouluun ja toiselle asteelle sopivia kiertotalouden oppimateriaaleja. Opettaja, muistathan ilmoittautua myös keväällä 2019 järjestettäviin kiertotalouden täydennyskoulutuksiin. Lisätietoja löydät Sitran sivuilta.

Pauliina Hongisto

Uusimmat blogit

Kuvituskuva. Ideoita globaalikasvatukseen.
Blogi

10 kuumaa kesävinkkiä digitaalisen oppimisen kehittämiseen

Osallistuin kesäkuun alussa eOppimiskeskuksen järjestämään mobiilikesäkouluun lumoavan kauniilla Hämeen ammattikorkeakoulun kampuksella Tammelan Mustiolassa. Päivien idea on koota digitaalisen oppimisen asiantuntijoita ja opettajia valtakunnallisesti yhteen verkostoitumaan sekä oppimaan toisiltaan rennoissa kesäisissä tunnelmissa.
Lue lisää »
Kuvituskuva Agenda 2030
Blogi

Uusi hallitusohjelma luo hyviä edellytyksiä globaalille kansalaiskasvatukselle – uhkana toimien siiloutuminen

Kestävän kehityksen perustalle laadittu Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelma on globaalin kansalaiskasvatuksen näkökulmasta ilahduttavaa luettavaa. Ohjelma avaa mahdollisuuksia niin osaamisen kehittämiselle kuin aktiiviselle kansalaisuudelle ja kutsuu rakentamaan yhdessä kestävää tulevaisuutta. Ryhtiä tavoitteille toisi kuitenkin niiden kokoaminen hallinnonalat yhdistävään strategiaan.
Lue lisää »