Kestävän kehityksen tavoitteet paperilla
Kuva: Veikko Somerpuro / Kepa

Kestävän kehityksen kasvatuksen linjausprosessi alkoi työpajalla osallisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti viime viikolla kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen linjauksen valmistelun. Sidosryhmät toivoivat ministeriötä huomiota käytännön muutoksiin.

Kansalaisjärjestöjen pitkään jatkunut odotus palkittiin viime viikolla, kun opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) aloitti kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen linjauksen valmistelun. Ensimmäinen työpaja perjantaina 27. huhtikuuta kokosi alan toimijoita keskustelemaan linjauksesta osallisuuden näkökulmasta.

Osallisuutta pidettiin työpajassa tärkeänä tulokulmana. Kestävän kehityksen toteutuminen edellyttää, että ihmisillä on sekä kykyä että tilaa osallistua kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Pitää myös muistaa, ettei osallisuus kestävästä kehityksestä saa rajoittua lapsiin ja nuoriin. On varmistettava, että linjauksen toimenpiteet kattavat myös aikuisväestön.

Kevään aikana järjestetään vielä kaksi työpajaa, joissa keskustellaan osaamisesta ja vastuullisuudesta. Temaattinen lähestymistapa voi auttaa hahmottamaan kasvatuksen ja koulutuksen ulottuvuuksia kestävässä kehityksessä. Ensimmäisessä työpajassa moni esitti kuitenkin toiveen, että linjaus sisältäisi konkreettisia toimenpiteitä, joilla kestävän kehityksen kasvatusta ja koulutusta voidaan edistää. Ylätason teemoista on päästävä myös käytännön tasolle.

Työpajojen lisäksi toimijat voivat osallistua keskusteluun verkkoalustalla. Tavoitteena on, että valmis linjaus julkaistaan ensi syksynä.

Prosessiin kohdistuu paljon toiveita. Globaalikasvatukselle on jo pitkään kaivattu kansallista linjausta jatkoksi kymmenen vuoden takaiselle Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelmalle. Taustalla on myös koko joukko kansainvälisiä suosituksia, jotka linjauksessa toivottavasti huomioidaan.

OKM on vahvistanut, että linjaus tulee olemaan osa YK:n Agenda 2030:n ja sen kansallisen toimeenpanosuunnitelman toteuttamista OKM:n hallinnonalalla. Toivotaan, että linjaus tuo yhteen valtionhallintoa myös laajemmin. Poikkihallinnollista koordinaatiota tarvitaan tässäkin työssä.

Yhteisten tavoitteiden lisäksi toimijat kaipaavat tiiviimpää yhteistyötä ja linjauksen etenemisen seurantaa. Vuoropuhelun avulla voimme sparrata toisiamme parempiin suorituksiin.

Kestävän kehityksen kasvatuksen linjausprosessia voi seurata OKM:n Kestävän kehityksen työpajat -sivuston kautta. Twitterissä aiheesta voi keskustella käyttämällä tunnistetta #okmkeke2030.

Kutsut työpajoihin on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriön kokoamalle sidosryhmälistalle. Lista ei ole kaikenkattava, ja uusia toimijoita mahtuu yhä mukaan. Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut osallistumaan prosessiin, ole yhteydessä!

Lisätietoja

 

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit