maailma koulussa -roll up
Kuva: Veikko Somerpuro / Kepa

Ilmastokasvatus ja muita haasteita – Maailma koulussa -seminaareissa opeopiskelijat tutustuvat globaalikasvatukseen

Fingon koordinoima globaalikasvatusverkosto on jo lähes kymmenen vuotta järjestänyt opettajaksi opiskeleville globaaleihin teemoihin keskittyviä Maailma koulussa -seminaareja. Monelle opiskelijalla seminaari voi olla ensikosketus globaalikasvatuksen maailmaan.

Uudessa peruskoulun opetussuunnitelmassa globaalikasvatus mainitaan erikseen tekijänä, joka luo edellytyksiä YK:n kehitystavoitteiden mukaiselle oikeudenmukaisuudelle ja kestävälle kehitykselle. Opettajilta vaaditaan siis kykyä käsitellä haastavia globaaleja teemoja ja kannustaa toimimaan paremman maailman puolesta.

Opettajankoulutuksessa opetussuunnitelman muutos ei välttämättä globaalikasvatuksen osalta vielä näy. Fingon koordinoima globaalikasvatusverkosto on kuitenkin jo lähes kymmenen vuotta järjestänyt yliopistoilla Maailma koulussa -globaalikasvatusseminaareja.

Tänä syksynä seminaaripäiviä on järjestetty Helsingissä ja Raumalla ja vastaanotto on molemmissa yliopistoissa ollut innostunutta. Keväällä järjestöt jalkautuivat Joensuuhun, Turkuun ja Ouluun. Luennosta ja työpajoista koostuva päivä on toiminut monelle tulevalle opettajalle ensikasteena globaalikasvatuksen pariin.

Järjestötoimijoiden vetämät työpajat ovat onnistuneet haastamaan opiskelijoita ja innostaneet keskusteluja, kirvoittaneet kriittisiä mielipiteitä ja tuottaneet oivaltamisen elämyksiä. Nähdään tärkeänä, että nykyisenkaltaisessa globaalissa maailmassa myös globaalien teemojen käsittelyyn tarjotaan työkaluja.

Tänä syksynä järjestetyissä seminaareissa painotus on ollut ilmastonmuutoksen käsittelyssä. Monien muiden tavoin, myös opettajaopiskelijat kokevat ilmastonmuutokseen liittyen ahdistusta. Toiminnan mahdollisuus tuo kuitenkin toivoa: opettajana voi ohjata oppilaita aktiivisen ilmastotoimijuuteen. Raumalla kaikki opiskelijat näkivät ilmastonmuutoksen liittyvän työnkuvaansa tulevaisuudessa.

Seminaareissa tarjotaan tiedon lisäksi valmiuksia käsitellä globaaleja haasteita ja niiden aiheuttamia tunteita toivon pedagogiikkaa hyödyntäen. Luokkahuoneessa asioita ei tule kaunistella, mutta vaikutusmahdollisuuksia pitää tuoda esiin. Seminaareissa opiskelijoille korostetaan, että on tärkeää saada oppilaat myös toimimaan. Avainasemassa on kriittinen globaalikasvatus, johon sisältyy ennakkoluulojen ja stereotypioiden haastaminen sekä oman toimijuuden oivaltaminen.

Joulukuussa järjestetyssä Rauman seminaaripäivässä mukana työpajoja vetämässä oli myös Fingo, Oppimateriaalit ajan tasalle -työpajallamme. Työpajan pohjalla toimi tuottamamme oppikirjatyökalu, josta koulutussuunnittelija Maarit Pihkalakin kirjoitti taannoin blogissaan.

Työpajan ideana on oppikirjojen kriittinen tarkastelu oppimateriaalityökalua hyödyntäen ja opiskelijat tarttuivatkin innokkaasti haasteeseen. Ryhmissä pohdittiin, heijastuvatko opetussuunnitelman moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen arvot esimerkkeinä toimineisiin oppikirjoihin.

Opiskelijat löysivät kirjoista niin onnistumisia kuin myös kehittämisen kohteita. Esimerkiksi stereotypiat ovat usein syvään iskostuneita ja saattavat jäädä nopealla tarkastelulla huomaamatta. Tulevia opettajia tuleekin kannustaa tarkastelemaan oppikirjoja kriittisesti: materiaalit ovat valintojen tulosta ja rakentavat myös oppilaiden maailmankuvaa.

Muissa työpajoissa paneuduttiin esimerkiksi vihapuheeseen Planin johdattamana, uskontojen lukutaitoon ja vuorovaikutukseen Suomen Lähetysseuran kanssa ja kestävän kehityksen tavoitteisiin YK-liiton työpajassa. Työpajat tarjoavat opiskelijoille tiedon lisäksi myös käytännön vinkkejä globaalien kysymysten käsittelyyn oppilaiden kanssa.

Erityisesti käytännön harjoitukset ja ideat ovatkin seminaaripäivissä kysyttyjä. Opeopiskelijoilla on tarve saada vinkkejä haastavien aiheiden, kuten juuri ilmastonmuutoksen, käsittelyyn. Tähän löytyykin tukea kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusmateriaaleista ja globaalikasvatuksen vinkkipankista.

Seminaaripäivät ovat ainakin osalla opiskelijoista herättäneet myös intoa saada opintojensa aikana lisää välineitä globaalien kysymysten kuten ilmastonmuutoksen opetukseen. Seurauksena he ovat alkaneet vaatia muutoksia yliopistolla. Aktiivinen kansalaisuus tarttuu siis myös opeopiskelijoihin!

Sofia Viitala
Sofia Viitala

Kirjoittaja toimii Fingossa globaalikasvatuksen avustajana ja työskentelee järjestöyhteistyön ja viestinnän parissa.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva. Idea globaalikasvatukseen.
Blogi

Alkuun globaalikasvatuksessa: Lähde liikkeelle omista mielenkiinnon kohteista

Globaalikasvatuksella tarkoitetaan kestävään tulevaisuuteen tähtäävää, yhteisvastuuta korostavaa globaalien kansalaistaitojen opetusta. Globaalikasvattajien päämääränä on muuttaa kohderyhmän käsitystä maailmasta ja auttaa heitä työskentelemään aktiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi. Mutta miten globaalikasvatuksessa pääsee alkuun koulumaailman kiireiden keskellä?
Lue lisää »
Ilmastomarssi 20.10.2018.
Blogi

Tämän takia ilmastonmuutoksesta kannattaa hypätä kestävän kehityksen laajempaan tarkisteluun

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat koulumaailmassa tuttuja käsitteitä. Niistä on vuosikymmenien aikana tullut osa eri oppiaineiden ja kouluyhteisöjen jokapäiväistä arkikieltä, ja nykyajan oppilaat ovatkin sekä tietoisia ilmastonmuutokseen liittyvistä tosiasioista että tottuneita aiheen käsittelyyn. Usein kuitenkin unohdetaan, että ilmastonmuutos on osa moninaisia kestävyysongelmien verkkoa ja vaikuttaa ympäristön lisäksi myös ihmisten toimintaan.
Lue lisää »