Ihmisoikeudet.net uudistui

Ihmisoikeuskasvatus on vahvasti mukana uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Uudistunut Ihmisoikeudet.net -sivusto tarjoaa monipuolista tukea ihmisoikeuksien käsittelyyn, edistämiseen ja toteuttamiseen.

Ihmisoikeudet on sisällytetty vahvasti syksyllä 2016 käyttöön otettavan perusopetuksen opetussuunnitelman kaikkiin osa-alueisiin. Ihmisoikeusperustaisen koulun työskentely pohjautuu ihmisarvon kunnioittamiseen ja yhdenvertaisuuteen sekä tasa-arvon, syrjimättömyyden ja osallisuuden periaatteille.

Koulujen tuleekin ottaa ihmisoikeudet monin tavoin huomioon. Tavoitteena on, että ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan, suojellaan, edistetään ja toteutetaan käytännössä kaikessa työskentelyssä.

Ihmisoikeudet.net on usean kansalaisjärjestön yhteinen sivusto, jonne on koottu rutkasti tietoa ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Sivustolta löytyy myös käytönnön työvälineitä ja menetelmävinkkejä. Uudistuneelta sivustolta tieto löytyy entistä helpommin.

Ihmisoikeudet.netistä löytyy myös Johdatus ihmisoikeusajatteluun -verkkokurssi, jonne on koottu monipuolista materiaalia ihmisoikeuksien opiskeluun. Kurssi soveltuu opetuskäyttöön yliopistoille ja ammattikorkakouluille, mutta myös itseopiskeluun kaikille ihmisoikeuksista kiinnostuneille.

Sivustoa ylläpitää Ihmisoikeusliitto ja se on toteutettu yhdessä Amnestyn Suomen osaston, maailma.netin, Suomen YK-liiton, Taksvärkin ja Väestöliiton kanssa.

Tutustu uudistuneeseen sivustoon: Ihmisoikeudet.net!

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: Willman Dance Companyn lastenproduktio "Keisarinnan uudet vaatteet"
Blogi

Vastuullisen kulutuksen oppimista taiteen keinoin

Taide mahdollistaa kompleksisten asioiden käsittelyn nuorenkin yleisön kanssa. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) -kansalaisjärjestön ja tanssiryhmä Willman Dance Companyn yhteistyöhankkeessa havainnollistetaan nykytanssiesityksen kautta tekstiilien kulutusta ja kestävyyttä alakouluikäisille lapsille. Fingon koordinoima Bridge 47 rahoittaa hanketta.
Lue lisää »