Globaalikasvatusta oppikirjoihin!

Perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelmauudistus on saatu lähes valmiiksi, ja uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön syksyllä 2016. Samalla myös oppikirjoja uudistetaan. Nyt on aika vaikuttaa oppikirjakustantajiin – globaalikasvatusteemojen tulee näkyä myös uusissa oppikirjoissa!

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamista aktiivisesti seuranneiden globaalikasvatusjärjestöjen pitkäjänteinen työ kantoi hedelmää: uudistetun OPS:in punaisena lankana kulkee ajatus aktiivisesta ja vastuullisesta maailmankansalaisuudesta, johon koulu oppilaita valmistaa. Teema nousee keskeisesti esille kaikelle opetukselle asetetussa arvopohjassa ja oppiaineiden sisällöissä.

Globaalikasvatusjärjestöt ovat aktivoituneet nyt myös oppikirjavaikuttamisen saralla, ja haluavat omalta osaltaan tukea kouluja opetussuunnitelman arvoperustan ja tavoitteiden toteutumista oppikirjoissa. Vaikuttamistyö on tärkeää, sillä käytännössä opetus tukeutuu usein vahvasti siihen, mitä oppikirjassa on esitetty.

Järjestöillä on asiantuntemusta useista eri globaalikasvatuksen teemoista, jota oppikirjojen tekijät voivat hyödyntää. Järjestöt voivat tarjota kirjojen tekijöille uusia näkökulmia globaaleihin kysymyksiin, osallistavia opetusmenetelmiä sekä konkreettisia esimerkkejä ja tietoa opetussuunnitelman arvopohjan välittämisestä käytäntöön. Mitä muuta? Miten vaikuttamista tulisi tehdä?

Tervetuloa mukaan globaalikasvatusverkoston oppikirjavaikuttamisen seuraavaan suunnittelutapaamiseen, joka järjestetään torstaina 15. tammikuuta klo 14-16 Kepassa. Ilmoittaudu mukaan tiistaihin 13.1.2015 mennessä osoitteeseen globaalikasvatus@kepa.fi.

Lisätietoja:

Anna Latva-Pukkila
Globaalikasvatusavustaja

Uusimmat blogit

Kuvituskuva.
Blogi

ABC-kirjasta verkkoon ja luokkahuoneesta museoon – oppimisen murros tarkoittaa perinteisten oppimisympäristöjen muutosta

Suomalaisella koululaitoksella on jo sadan vuoden ajan ollut vahva asema yhteiskunnan kehityksen suunnan näyttäjänä. Se on opettanut lapsille ja nuorille tarpeellisia tietoja ja taitoja ja ollut aktiivisesti mukana reagoimassa muuttuvaan maailmaan. Jotta koulu voi olla osa tulevaisuuden ratkaisuja, opetuksen ja käytettävien oppimateriaalien täytyy myös muuttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva.
Blogi

Opettajaopiskelijat ryhtyivät toimeen – kehittivät itselleen ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen opintojakson

On selvää, että maapallo ei kestä nykyistä elämäntapaamme, vaan jotain on tehtävä. Koulu ja koulutus ovat parhaita tapoja muuttaa maailmaa. Ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen ottaminen kokonaisvaltaiseksi läpileikkaavaksi teemaksi koulumaailmaan luo pohjan, jonka kautta kestävä kehitys voi tulla osaksi jokapäiväistä elämäämme, kirjoittaa Fingon hankeavustaja Saana Ylikruuvi.
Lue lisää »