Globaalikasvatus tutuksi - uusi blogisarja alkaa!

Miten määritellään globaalikasvatus? Miten se liittyy rauhaan, kestävään kehitykseen, yhdenvertaisuuteen, ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja arvoihin? Mitä OPS:ssa sanotaan globaalikasvatuksesta? Mitä globaalikasvatus käytännössä tarkoittaa? Kuka globaalikasvattaa ja ketä?

Globaalikasvatus.fi:ssä alkaa uusi Globaalikasvatus tutuksi -blogisarja, jossa globaalikasvatuksen asiantuntijat järjestöistä ja tutkimuskentältä, opettajat ja kehityspolitiikan ammattilaiset kirjoittavat globaalikasvatuksesta.

Syyskaudella viikoittain ilmestyvässä blogissa pohditaan, mitkä ovat globaalikasvatuksen ideologiset taustat, mitä globaalikasvatus tarkoittaa käytännössä, miten globaalikasvatus kulkee opetussuunnitelmassa punaisena lankana ja millaista tukea järjestöillä on tarjota globaalikasvatustyöhön.

Koulu maailmaa muuttamaan! -täydennyskoulutushanke on koonnut yhteen kansalaisjärjestöjen globaalikasvatuksen asiantuntijoita, jotka ovat suunnitelleet ja tarjoavat tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen. Hankkeen koulutusten läpileikkaavat teemat ovat kestävä kehitys, ihmisoikeudet, osallisuus ja opetussuunnitelman arvopohjan saattaminen osaksi opetusta.

Loppuvuoden kuluessa blogiteksteissä syvennytään Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushankkeen temaattisiin koulutuskokonaisuuksiin, jotka ilmentävät globaalikasvatuksen moniulotteisuutta, kirkastavat arvojen ja opetussuunnitelman ykseyttä ja tuovat teemat käytännön tasolle.

Koulutuskokonaisuudet käsittelevät seuraavia teemoja: Moninaisuus ja yhdenvertaisuus, Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu, Rauha, konfliktit ja kriisit, Kestävä kehitys ja agenda 2030, Ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet ja Globaalikasvatus osaksi arkea – muutos toimintakulttuurissa. Blogisarja jatkuu keväällä, jolloin järjestöt esittelevät ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden käsittelyyn tarjoamaansa globaalikasvatustukea.

Lue heti blogisarjan ensimmäinen teksti: Globaalikasvatus - ajankohtaista aina!

Toivottavasti blogi tarjoaa ajateltavaa ja oivalluksia! Antoisia lukuhetkiä!

Globaalikasvatus tutuksi

Globaalikasvatuksen ja kehityspolitiikan ammattilaiset sekä opettajat pohtivat Globaalikasvatus tutuksi -blogisarjassa, miksi ja miten koulussa voi käsitellä maailman monimutkaisia ilmiöitä innostavasti ja moninäkökulmaisesti.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva.
Blogi

ABC-kirjasta verkkoon ja luokkahuoneesta museoon – oppimisen murros tarkoittaa perinteisten oppimisympäristöjen muutosta

Suomalaisella koululaitoksella on jo sadan vuoden ajan ollut vahva asema yhteiskunnan kehityksen suunnan näyttäjänä. Se on opettanut lapsille ja nuorille tarpeellisia tietoja ja taitoja ja ollut aktiivisesti mukana reagoimassa muuttuvaan maailmaan. Jotta koulu voi olla osa tulevaisuuden ratkaisuja, opetuksen ja käytettävien oppimateriaalien täytyy myös muuttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva.
Blogi

Opettajaopiskelijat ryhtyivät toimeen – kehittivät itselleen ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen opintojakson

On selvää, että maapallo ei kestä nykyistä elämäntapaamme, vaan jotain on tehtävä. Koulu ja koulutus ovat parhaita tapoja muuttaa maailmaa. Ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen ottaminen kokonaisvaltaiseksi läpileikkaavaksi teemaksi koulumaailmaan luo pohjan, jonka kautta kestävä kehitys voi tulla osaksi jokapäiväistä elämäämme, kirjoittaa Fingon hankeavustaja Saana Ylikruuvi.
Lue lisää »
Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »