Arvot esille OPSin eri tasoille

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamista aktiivisesti seuranneet globaalikasvatusjärjestöt vaativat OPSin arvopohjaa näkyviin opetuksen kaikille tasoille.

OPSin arvopohjassa tulevat esille monet globaalikasvatuksessakin tärkeät arvot. Nämä arvot koulujen tulisi huomioida niin opetuksessa kuin koko koulukulttuurissa.

Arvot jäävät kuitenkin helposti irti todellisuudesta, ellei niitä juurruteta myös opetuksen sisältöihin ja arviointiperusteisiin. Näin kommentoivat OPS-prosessissa aktiivisesti toimineet järjestöt viimeisessä OPS-luonnosta koskeneessa kannanotossaan 15.10.2014.

Perusopetuksen OPS on viittä vaille valmis. Luonnos oli luettavissa opetushallituksen verkkosivulla muutaman viikon ajan ja siihen oli pyydetty kommentteja keskeisiltä sidosryhmiltä. Kepa ei kuulunut tähän ryhmään, mutta kokosi silti prosessiin aikaisemmin osallistuneilta viimeiset huomiot ja toimitti ne opetushallitukseen.

Asiakirjan valmistuttua alkaa paikallinen OPS-työ. Järjestöjen keskuudessa on pohdittu paljon sitä, miten paikallista OPS-työtä voisi tukea. Globaalikasvatuksen teemoja toivotaan mukaan myös oppikirjoihin. Tähän liittyen on laadittu alustavia suunnitelmia. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista tiedotetaan tällä verkkosivulla ja globaalikasvatuksen sähköpostilistalla.

Lisätietoja: järjestökoordinaattori Sanna Rekola, sanna.rekola@kepa.fi / 050 317 66 97

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva.
Blogi

ABC-kirjasta verkkoon ja luokkahuoneesta museoon – oppimisen murros tarkoittaa perinteisten oppimisympäristöjen muutosta

Suomalaisella koululaitoksella on jo sadan vuoden ajan ollut vahva asema yhteiskunnan kehityksen suunnan näyttäjänä. Se on opettanut lapsille ja nuorille tarpeellisia tietoja ja taitoja ja ollut aktiivisesti mukana reagoimassa muuttuvaan maailmaan. Jotta koulu voi olla osa tulevaisuuden ratkaisuja, opetuksen ja käytettävien oppimateriaalien täytyy myös muuttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva.
Blogi

Opettajaopiskelijat ryhtyivät toimeen – kehittivät itselleen ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen opintojakson

On selvää, että maapallo ei kestä nykyistä elämäntapaamme, vaan jotain on tehtävä. Koulu ja koulutus ovat parhaita tapoja muuttaa maailmaa. Ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen ottaminen kokonaisvaltaiseksi läpileikkaavaksi teemaksi koulumaailmaan luo pohjan, jonka kautta kestävä kehitys voi tulla osaksi jokapäiväistä elämäämme, kirjoittaa Fingon hankeavustaja Saana Ylikruuvi.
Lue lisää »