Arvot esille OPSin eri tasoille

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamista aktiivisesti seuranneet globaalikasvatusjärjestöt vaativat OPSin arvopohjaa näkyviin opetuksen kaikille tasoille.

OPSin arvopohjassa tulevat esille monet globaalikasvatuksessakin tärkeät arvot. Nämä arvot koulujen tulisi huomioida niin opetuksessa kuin koko koulukulttuurissa.

Arvot jäävät kuitenkin helposti irti todellisuudesta, ellei niitä juurruteta myös opetuksen sisältöihin ja arviointiperusteisiin. Näin kommentoivat OPS-prosessissa aktiivisesti toimineet järjestöt viimeisessä OPS-luonnosta koskeneessa kannanotossaan 15.10.2014.

Perusopetuksen OPS on viittä vaille valmis. Luonnos oli luettavissa opetushallituksen verkkosivulla muutaman viikon ajan ja siihen oli pyydetty kommentteja keskeisiltä sidosryhmiltä. Kepa ei kuulunut tähän ryhmään, mutta kokosi silti prosessiin aikaisemmin osallistuneilta viimeiset huomiot ja toimitti ne opetushallitukseen.

Asiakirjan valmistuttua alkaa paikallinen OPS-työ. Järjestöjen keskuudessa on pohdittu paljon sitä, miten paikallista OPS-työtä voisi tukea. Globaalikasvatuksen teemoja toivotaan mukaan myös oppikirjoihin. Tähän liittyen on laadittu alustavia suunnitelmia. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista tiedotetaan tällä verkkosivulla ja globaalikasvatuksen sähköpostilistalla.

Lisätietoja: järjestökoordinaattori Sanna Rekola, sanna.rekola@kepa.fi / 050 317 66 97

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: Willman Dance Companyn lastenproduktio "Keisarinnan uudet vaatteet"
Blogi

Vastuullisen kulutuksen oppimista taiteen keinoin

Taide mahdollistaa kompleksisten asioiden käsittelyn nuorenkin yleisön kanssa. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) -kansalaisjärjestön ja tanssiryhmä Willman Dance Companyn yhteistyöhankkeessa havainnollistetaan nykytanssiesityksen kautta tekstiilien kulutusta ja kestävyyttä alakouluikäisille lapsille. Fingon koordinoima Bridge 47 rahoittaa hanketta.
Lue lisää »