Hakemusten määrä kasvoi.
Hakemusten määrä kasvoi.

Hakemusmäärä kasvoi Frame, Voice, Report! -hankkeen toisella kierroksella – nappaa konsulttien vinkit talteen

Frame, Voice, Report! -hankkeen toisella hakukierroksella kilpailu oli kovempaa kuin ensimmäisellä kierroksella, sillä hakemuksia saapui määrällisesti enemmän. Lisäksi järjestöillä oli pidempi aika valmistella hakemuksia.

Ensimmäisellä kierroksella vuonna 2018 hakemuksia saapui yhteensä 21, toisella kierroksella 33. Molemmilla hakukierroksilla rahoitusta myönnettiin 13 projektille, eli yhteensä rahoitusta on FVR-hankkeen kautta saanut 26 projektia. 

Tälläkin hakukierroksella hakemukset arvioi kaksi konsulttia ja lopulliset päätökset teki Fingon hallituksen nimittämä kolmehenkinen arviointiryhmä. Konsulttien arvion mukaan eroa ensimmäiseen kierrokseen löytyi: yhteishakemuksissa eri hakijoiden roolit oli suurimmaksi osaksi selkeästi kuvattu, ja hakijajärjestöt olivat myös etsineet rohkeasti uusia kumppaneita muista järjestöistä täydentääkseen omaa osaamistaan sekä vaikuttavuuttaan. 

Mittareissa oli tapahtunut huomattava parannus: niitä oli selvästi pohdittu, ne oli sisällytetty hankehakemuksiin ja niissä oli erotettu tietoisuuden lisääminen varsinaisesta sitoutumisesta. Lisäksi budjetit oli yksityiskohtaisemmin selitetty kuin ensimmäisellä kierroksella.  

FVR-hankkeessa edellytettyjä viitekehyksiä ja työkaluja oli hyödynnetty hakemuksissa vaihtelevasti. Myös Etelän äänen näkyminen oli osassa hankkeista jäänyt perustelematta riittävästi. 

Kokosin konsulttien arvioista viisi vinkkiä rahoitushakemuksia tekeville järjestöille. 

1. Ole innovatiivinen! Mitä uutta voitte keksiä? Miten voitte erottua joukosta? 

2. Mieti viestintäkanavat huolella: haluatko viestiä vain samanmielisille, vai etsiä uusia kohderyhmiä? 

3. Jos hankesuunnittelu on uutta, kysy neuvoa tai pyydä yhteistyökumppaniksi kokeneempi järjestö 

4. Aseta projektin tavoitetaso sopivalle tasolle: mieti mikä on realistista saavuttaa määrätyssä ajassa näillä resusseilla. 

5. Muista että hankesuunnitelman saattaa lukea ja arvioida ihminen, jolle järkestönne toiminta ei ole tuttua. Siksi hankehakemus tulee perustella riittävän yksityiskohtaisesti. 

Frame, Voice, Report! -hankkeessa ei ole tulossa uusia rahoitushakukierroksia. Tietoa muista rahoitusmahdollisuuksista löytyy kuitenkin esimerkiksi Fingon verkkosivuilta.

Johanna Harjunpää
Johanna Harjunpää

Kirjoittaja työskentelee Frame, Voice, Report! -hankkeen projektipäällikkönä Fingossa.

Uusimmat artikkelit

Kuvituskuva. Ideoita globaalikasvatukseen.
Artikkeli

Maailma muuttuu vinhaa vauhtia – pysyykö koululaitos kyydissä?

Suomen koulujärjestelmä uudistettiin perusteellisesti peruskoulujärjestelmän luomisen myötä 1960-ja 1970-luvuilla. Peruskoulu suunniteltiin demokraattiseksi, osallistavaksi ja yhdenvertaiseksi paikaksi oppia ja harjoitella elämää varten. Koululaitos on vuosien varrella mukautunut yhteiskunnallisiin ja maailmanlaajuisiin muutoksiin, mutta uudistukset tapahtuvat hitaasti ja saavat osakseen paljon julkista kritiikkiä. Ilmiöiden ja ongelmien monimutkaisuutta ei kuitenkaan opita ymmärtämään tai tarkastelemaan kriittisesti, mikäli koulun toimintakulttuuri ei sopeudu heijastamaan maailman monimutkaisuutta ja jatkuvaa muutostilaa tarpeeksi laaja-alaisesti.
Lue lisää »