Kuvituskuva. Frame, Voice, Report! -hankkeen projektitukea saa 16 järjestöä.
Kuvassa Frame, Voice, Report! -koulutus viime marraskuussa. Kuva: Hanna Vaittinen

Frame, Voice, Report! -hankkeen projektitukea saa 16 järjestöä

Frame, Voice, Report! -hankkeen rahoitusta haki Suomessa 44 järjestöä yhteensä 33 projektille. Rahoitusta myönnetään 13 projektille, joista neljä on kahden järjestön yhteishankkeita. Jaettava tukisumma on yhteensä 419 034 euroa. Tukea haettiin yhteensä 1 092 743 euroa.

Toteutettavat projektit käsittelevät globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän keinoin muun muassa ilmastonmuutosta, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja siirtolaisuutta monipuolisista näkökulmista. Tulevissa hankkeissa tulemme näkemään ainakin kestävän kehityksen liikuntatapahtumia, radio-ohjelmia sekä tarinankerrontafestivaalin.

Päätöksenteko rahoitettavista hankkeista oli kaksiportainen. Ensimmäisessä vaiheessa ulkopuoliset konsultit pisteyttivät ja arvioivat projektit. Varsinaiset päätökset rahoitettavista projekteista teki Fingon hallituksen nimittämä arviointiryhmä, johon kuului kolme globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän asiantuntijaa.

”Hakemuksissa oli löydetty uusia näkökulmia tuttuihin aihepiireihin. Kestävää kehitystä ja sen eri ulottuvuuksia käsitellään hankkeissa niin ympäristön kuin sosiaalisen kehityksenkin kannalta. Ilahdutti, että hakemuksia on tullut eri puolelta Suomea niin isoilta kuin pieniltäkin järjestöiltä”, kommentoi arviointiryhmän jäsen Minna Mannert.

Tukea saavat järjestöt osallistuvat vuoden mittaiseen oppimisprosessiin, joka sisältää kolme vertaistapaamista ja kaksi koulutusta. Oppimisprosessin sisältö ja tavoitteet määritellään yhdessä osallistujien kanssa.

Mikä Frame, Voice, Report?

Fingo koordinoi kolmivuotista Frame, Voice, Report! -hanketta, jossa vahvistetaan järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaamista. FVR-hanketta toteutetaan samanaikaisesti seitsemässä EU-maassa. Hankkeessa kanavoidaan EU-tukea järjestöille järjestämällä kaksi avointa rahoitushakua. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni.

Uusimmat artikkelit

ihmisiä pöydän ympärillä
Artikkeli

Tällaista muutosta on syntynyt Frame, Voice, Report! -hankkeessa: ”Se on mahdollistanut ihan erilaisen työn"

Rakentavaa journalismia, pakohuonepeli, elokuvien kuvaamista ja 20 muuta projektia. Fingon koordinoima ja Euroopan unionin rahoittama, kansainvälinen Frame, Voice, Report! -hanke on tarjonnut Suomessa rahoitusta projekteille, jotka pyrkivät lisäämään sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hankkeen ensimmäisen kierroksen projektit ovat nyt ohi.
Lue lisää »
Kuvituskuva. Ideoita globaalikasvatukseen.
Artikkeli

Maailma muuttuu vinhaa vauhtia – pysyykö koululaitos kyydissä?

Suomen koulujärjestelmä uudistettiin perusteellisesti peruskoulujärjestelmän luomisen myötä 1960-ja 1970-luvuilla. Peruskoulu suunniteltiin demokraattiseksi, osallistavaksi ja yhdenvertaiseksi paikaksi oppia ja harjoitella elämää varten. Koululaitos on vuosien varrella mukautunut yhteiskunnallisiin ja maailmanlaajuisiin muutoksiin, mutta uudistukset tapahtuvat hitaasti ja saavat osakseen paljon julkista kritiikkiä. Ilmiöiden ja ongelmien monimutkaisuutta ei kuitenkaan opita ymmärtämään tai tarkastelemaan kriittisesti, mikäli koulun toimintakulttuuri ei sopeudu heijastamaan maailman monimutkaisuutta ja jatkuvaa muutostilaa tarpeeksi laaja-alaisesti.
Lue lisää »