Kuvituskuva.
Kuva: iStock / FGorgun

Fingon Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke käynnistyy elokuussa – ”Tarvitsemme globaalia sivistystä”

Fingo on saanut Sitran Sivistys+ -projektin rahoituksen Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hankkeelle. Hanke starttaa elokuussa.

Fingo on saanut Sitran Sivistys+ -projektin rahoituksen Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hankkeelle, jonka tavoitteena on tuoda globaali näkökulma ja kestävän kehityksen kysymykset vahvemmin mukaan sivistyksestä ja tulevaisuudesta käytävään keskusteluun. Kymmenen kuukauden mittainen hanke käynnistyy elokuussa ja päättyy toukokuussa 2022.

”Globaalia sivistystä tarvitaan, jotta pystymme hahmottamaan maailmanlaajuisia syy-seuraussuhteita ja oman toimintamme merkityksen”, kertoo uutta hanketta Fingossa vetävä globaalikasvatuksen asiantuntija Anna Kivimäki-Pelluz.

”Liian usein tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa painottuvat yksipuoleiset näkökulmat ja kansallinen tai länsikeskeinen perspektiivi. Hanke pyrkii korjaamaan tätä nostamalla esiin globaalin ajattelun merkitystä ja kestävän kehityksen systeemistä luonnetta. Samalla halutaan nostaa aiempaa moninaisempia näkökulmia ja ääniä mukaan keskusteluun”, Kivimäki-Pelluz jatkaa.  

Hankkeessa perustetaan moniääninen globaalin sivistyksen verkosto, joka kerää toimijoita yhteen edistämään ymmärrystä globaalista sivistyksestä ja keinoista viedä sitä eteenpäin yhteiskunnassamme. Verkosto tukee teemojen parissa toimivien järjestö-, kulttuuri-, kasvatus- ja sivistysalan toimijoiden vertaisoppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista. Lisäksi hankkeessa järjestetään hackathoneja, keskustelutilaisuuksia ja julkaistaan globaalin sivistyksen juttusarja. Näissä nostetaan esiin globaalin sivistyksen teemoja, ajankohtaista tutkimustietoa ja ruohonjuuritason esimerkkejä.

Hankkeessa useita yhteistyökumppaneita

Tavoitteena on tuoda toimijoita yhteen ja tukea uuden ajattelun ja keinojen syntymistä. Hankkeen verkostoon ja tapahtumiin halutaan mukaan erityisesti sellaisia toimijoita, joiden ääni ja näkökulmat eivät vielä vahvasti kuulu sivistyskeskustelussa.

”Globaali sivistys voi avartaa perinteistä sivistyskäsitystä ja demokratisoida keskustelua. Se haastaa ajattelua pidemmälle – myös historian, kulttuurin, valtarakenteiden ja globaalien syy-seuraussuhteiden tarkasteluun. Tavoitteena on myös vahvistaa sellaista sivistystyötä, jossa yhdistyy tiedon lisäksi tunteet, kehollisuus ja konkreettinen toiminta. Tässä hyödynnetään monitoimijayhteistyötä ja esimerkiksi globaalikasvatuksen ja syväsivistyksen pedagogiikkaa, jotka tukevat transformatiivista oppimista”, kertoo Kivimäki-Pelluz.

Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Fingon koordinoiman globaalikasvatusverkoston lisäksi Vapaa sivistystyö ry, monikulttuuri-, maahanmuuttaja- ja kotoutumista tukevien järjestöjen verkosto Moniheli ry, Sitra, kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus AGORA, kokonaisvaltaisen ja systeemisen muutoksen verkosto Kudelma, OKKA-säätiö sekä Helsingin ja Oulun yliopistojen Pedagogy of concreate utopias -tutkimushanke. Hankekumppaneiden kautta teemoina yhdistyvät kokonaisvaltaisesti globaalin sivistyksen ydinteemat: globaalikasvatus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, systeemiajattelu, planetaarinen sivistys ja konkreetit utopiat kestävän tulevaisuuden edistämisessä. Fingo tulee kutsumaan hankkeen yhteistyökumppanit koolle elokuussa suunnittelemaan yhteistyötä ja käynnistämään hanketta.

 

Lisätiedot aiheesta: 

Anna Kivimäki-Pelluz
Fingon globaalikasvatuksen asiantuntija
anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Uusimmat artikkelit

Kuvituskuva.
Artikkeli

Viisi podcastia maailmankuvan avartamiseen

Tykkäätkö kuunnella podcasteja avartaaksesi maailmakuvaasi? Haluatko kuulla ajankohtaisia ajatuksia globaalikasvatuksen teemoista ja tarinoita maailmalta tai etsitkö inspiraatiota opetukseen? Ota kuunteluun tai opetuksen tueksi nämä viisi podcastia.
Lue lisää »
Kahvikuppi puisella pöydällä. Takana kannettava tietokone.
Artikkeli

Kestävän kehityksen tietojen ja taitojen aamukahvit tuovat asiantuntijat yhteen keskustelemaan ja etsimään keinoja tavoitteen 4.7 edistämiseksi Suomessa

Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön ja Fingon järjestämät Kestävän kehityksen tietojen ja taitojen aamukahvit kokosivat viime torstaina jo toista kertaa laajan joukon toimijoita keskustelemaan yhdessä siitä, kuinka voimme paremmin tukea kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavaa oppimista Suomessa.
Lue lisää »
Kuvituskuva.
Artikkeli

IMAGINE 4.7 -tapahtuma kokosi asiantuntijat kestävän kehityksen avainkysymyksen äärelle

Fingon koordinoiman Bridge 47 -hankkeen kolmipäiväinen globaali IMAGINE 4.7 -tapahtuma kokosi globaalin kansalaiskasvatuksen asiantuntijat yhteen ja toi esiin ajankohtaiset aiheet. Tapahtumassa oli ohjelmaa vaikuttamistyöstä laulamiseen ja useita puheenvuoroja kestävän kehityksen tavoitteen 4.7 maailmasta. Mitä tapahtui ensimmäisenä päivänä ja miksi tavoitteen saavuttaminen on äärimmäisen tärkeää?
Lue lisää »