Uuden opetussuunnitelman uusi laaja-alainen oppimisalue monilukutaito käsittää erilaisten tekstien tulkitsemista, tuottamista ja ymmärtämistä. Tämän päivän oppijoille ei riitä vain tavallinen, perinteinen lukutaito, vaan on osattava tulkita myös videota, kuvaa, tilastoja, ääntä ja näiden yhdistelmiä.

Vinkkirepusta löytyy erilaisia linkkejä tietoon, tilastoihin, kuviin, dokumentteihin ja videoihin maailmasta.

  • Havainnollisia tilastoja maiden kehityksestä eri aikajanoilla.

  • YK:n väestörahaston sivuilla on tarjolla valtava määrä tietoa niin väestöstä, katastrofeista, lisääntymisterveydestä, nuoruudesta kuin ihmisoikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta. Kaikista aiheista tietoa löytyy muun muassa tutkimuksina, uutisina, videoina, taulukoina ja julkaisuina. Sivusto on toimiva ja selkeä ja innostaa itsenäiseen tiedonhakuun. Se sopii hyvin esimerkiksi yhteiskuntaopin, maantiedon tai kielten opiskeluun.

  • Interaktiivinen tietokanta, joka sisältää tietoa maista sekä konflikteista ympäri maailmaa.

  • Oppilaat pääsevät perehtymään maailmantalouden koukeroihin helposti lähestyttävässä muodossa.

  • Erityisesti toisen asteen opettajille, museopedagogeille sekä muille nuorten parissa työskenteleville suunnattu julkaisu koostuu asiantuntijoiden artikkeleista, taiteen ja median kuvista sekä kattavasta tehtäväosiosta.

  • Kolmas Ulottuvuus-palvelu on YLEn tarjoama kokoelma tasokkaita dokumentteja maailman eri kolkilta. Dokumentit vievät Euroopan ulkopuolelle ja käsittelevät ihmiselämän eri ulottuvuuksia aina kulttuurista perhe-elämään ja naisten oikeuksista demokratiaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa