Kuvaaja: 
Tomi Asikainen

Globaalikasvatusta tekevät järjestöt järjestävät eri puolilla Suomea Maailma koulussa -koulutuksia, jotka tarjoavat monipuolisia eväitä opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen kouluissa.

Koulutuksia voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan ja niitä voidaan järjestää erilaisille kohderyhmille opettajaksi opiskelevista toimessa oleviin opettajiin, rehtoreihin ja opetustoimien henkilöstöön.

Keväällä 2016 käynnistyi järjestöjen yhteinen Koulu maailmaa muuttamaan -hanke, jonka puitteissa koulutuksia voidaan ulottaa yhä useammalle paikkakunnalle. Tavoitteena on tukea opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toimeenpanoa ja vahvistaa koulujen ja järjestöjen välistä yhteistyötä.

Täydennyskoulutusta opettajille

Koulu maailmaa muuttamaan -hanke ulottaa koulutustarjonnan toimessa olevien opettajien saataville. Vuosina 2016-2017 koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Koulutuksen tilaajana ja yhteistyötahona voi toimia esimerkiksi opetustoimi, yksittäinen koulu tai muu aiheesta kiinnostunut opettajien ryhmä.

Koulutuksissa voidaan syventyä esimerkiksi paikallisessa opetussuunnitelmassa painotettuihin globaalikasvatusteemoihin tai keskittyä monilaisten oppimiskokonaisuuksien toimeenpanon suunnitteluun.

Maailma koulussa -seminaarit opettajaksi opiskeleville

Opettajaksi opiskeleville suunnattuja Maailma koulussa -seminaareja järjestetään yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten kanssa. Seminaaripäiviä on järjestetty säännöllisesti yhteistyössä Helsingin, Turun, Rauman, Oulun ja Joensuun opettajankoulutuslaitosten kanssa. Seminaaripäiviä on pidetty myös Rovaniemellä. Toiveena on, että järjestöjen kanssa tehty yhteistyö vakiintuisi osaksi kaikkien opettajankoulutuslaitosten ohjelmaa.

Koulutuspäivän sisältö

Maailma koulussa -seminaari rakentuu useimmiten luento-osuuden, toiminnallisten menetelmätyöpajojen ja järjestötorin ympärille. Kokonaisuus suunnitellaan aina yhdessä yhteistyötahon kanssa. Lyhyempiäkin koulutuksia voidaan järjestää tilaajan tarpeen mukaan esimerkiksi jostakin tietystä teemasta.

Tutustu esimerkkeihin: Turku 7.4.2016  ja Helsinki 23.11.2015.

Ajankohtaista

Syksyllä 2016 järjestetään Maailma koulussa -seminaarit Helsingin (3.10.), Rovaniemi (12.10), Rauman (25.11.) opettajankoulutuslaitoksilla. Lisäksi järjestetään työpajoja Oulun yliopistolla.

Mukana olevat kansalaisjärjestöt

Järjestöjen yhteistyötä koordinoi Kepa. Yhteistyössä mukana ovat: Allianssi, Amnesty International, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Ihmisoikeudet.net, Interpedia, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Maailmankoulu, Maan ystävät, Nuorten Akatemia, Opettajat ilman rajoja -verkosto, Opinkirjo, Plan International, Rauhankasvatusinstituutti, Rauhankoulu, Seta ry, Solidaarisuus, Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Taksvärkki ry, WWF Suomi.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kysy lisää Maailma koulussa -koulutuksista!

  • Globaalikasvatuksen asiantuntija Sanna Rekola +358 50 317 6697 |  sanna [dot] rekolaatkepa [dot] fi