Kuvaaja: 
Tomi Asikainen

Globaalikasvatusta tekevät järjestöt järjestävät eri puolilla Suomea Maailma koulussa -koulutuksia, jotka tarjoavat monipuolisia eväitä opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen kouluissa.

Koulutuksia voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan ja niitä voidaan järjestää erilaisille kohderyhmille opettajaksi opiskelevista toimessa oleviin opettajiin, rehtoreihin ja opetustoimien henkilöstöön.

Keväällä 2016 käynnistyy järjestöjen yhteinen hanke, jonka puitteissa koulutuksia voidaan ulottaa yhä useammalle paikkakunnalle. Tavoitteena on tukea opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toimeenpanoa ja vahvistaa koulujen ja järjestöjen välistä yhteistyötä.

Maailma koulussa -koulutukset toimessa oleville opettajille

Maailma koulussa -täydennyskoulutushanke ulottaa koulutustarjonnan opettajien saataville. Vuosina 2016-2017 koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Koulutuksen tilaajana ja yhteistyötahona voi toimia esimerkiksi opetustoimi, yksittäinen koulu tai muu aiheesta kiinnostunut opettajien ryhmä.

Koulutuksissa voidaan syventyä esimerkiksi paikallisessa opetussuunnitelmassa painotettuihin globaalikasvatusteemoihin, keskittyä monilaisten oppimiskokonaisuuksien konkretisointiin tai vaikkapa toiminnallisiin menetelmiin.

Maailma koulussa -seminaarit opettajaksi opiskeleville

Maailma koulussa -koulutuksia järjestetään yhteistyössä myös opettajankoulutusta tarjoavien tahojen kanssa. Seminaaripäiviä on järjestetty säännöllisesti yhteistyössä esimerkiksi Helsingin, Turun, Rauman ja Joensuun opettajankoulutuslaitosten kanssa.

Koulutuspäivän sisältö

Koko päivän koulutus rakentuu luento-osuuden, toiminnallisten menetelmätyöpajojen ja järjestöjen materiaalitorin ympärille. Kokonaisuus suunnitellaan aina yhdessä yhteistyötahon kanssa. Lyhyempiäkin koulutuksia voidaan järjestää tilaajan tarpeen mukaan esimerkiksi jostakin tietystä teemasta.

Esimerkkejä koulutusten teemapainotuksista:

  • Ihmisoikeudet
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • Kestävä kehitys
  • Interkulttuurisuus
  • Rauha
  • Ympäristö
  • Kuluttajuus ja eettinen kauppa

Tutustu aikaisempiin seminaaripäiviin: Turku 31.3.2015  ja Helsinki 23.11.2015.

Ajankohtaista

Syksyllä 2016 järjestetään Maailma koulussa -seminaarit Helsingin (3.10.), Rovaniemi (12.10), Rauman (25.11.) opettajankoulutuslaitoksilla. Työpajoja järjestetään lisäksi Oulun yliopistolla.

Mukana olevat kansalaisjärjestöt

Järjestöjen yhteistyötä koordinoi Kepa. Yhteistyössä mukana ovat: Allianssi, Amnesty International, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Ihmisoikeudet.net, Interpedia, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Maailmankoulu, Maan ystävät, Nuorten Akatemia, Opettajat ilman rajoja -verkosto, Opinkirjo, Plan Suomi Säätiö, Rauhankasvatusinstituutti, Rauhankoulu, Seta ry, Solidaarisuus, Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Taksvärkki ry, WWF Suomi.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kysy lisää Maailma koulussa -koulutuksista!

  • Järjestökoordinaattori Sanna Rekola +358 50 317 6697 |  sanna [dot] rekolaatkepa [dot] fi
  • globaalikasvatusatkepa [dot] fi