Kuvaaja: 
Tomi Asikainen

Maailma koulussa -seminaarit ovat toiminnallisia koulutuspäiviä, joita globaalikasvatusverkoston toimijat järjestävät yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten kanssa.

Seminaarien tavoitteena on tukea tulevien opettajien ja kasvatusalan ammattilaisten globaalikasvatusosaamista uuden opetussuunnitelman painotusten mukaisesti. Seminaarien yhteydessä järjestetään aina myös järjestötori, joka tarjoaa järjestöjen tuottamia maksuttomia materiaaleja opetustyön tueksi.

Seminaaripäiviä on järjestetty säännöllisesti yhteistyössä Helsingin, Turun, Rauman, Oulun ja Joensuun opettajankoulutuslaitosten kanssa. Seminaaripäiviä on pidetty myös Rovaniemellä. Toiveena on, että järjestöjen kanssa tehty yhteistyö vakiintuisi osaksi kaikkien opettajankoulutuslaitosten ohjelmaa!

Tutustu seminaaripäivien ohjelmaesimerkkeihin: Turku 7.4.2016  ja Rauma 25.11.2016.

Tulevat Maailma koulussa -seminaarit löydät tapahtumakalenterista.

Lue lisää

Mukana olevat kansalaisjärjestöt

Järjestöjen yhteistyötä koordinoi Kepa. Yhteistyössä mukana ovat: Allianssi, Amnesty International, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Ihmisoikeudet.net, Interpedia, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Maailmankoulu, Maan ystävät, Nuorten Akatemia, Opettajat ilman rajoja -verkosto, Opinkirjo, Plan International, Rauhankasvatusinstituutti, Rauhankoulu, Seta ry, Solidaarisuus, Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Taksvärkki ry, WWF Suomi.

Ota yhteyttä

Kysy lisää Maailma koulussa -koulutuksista!

  • Globaalikasvatuksen asiantuntija Sanna Rekola +358 50 317 6697 |  sanna [dot] rekolaatkepa [dot] fi