Järjestöjen rooli globaalikasvatuksen toteuttajina ja kehittäjinä on merkittävä. Kansalaisjärjestöjen kattojärjestönä ja globaalikasvatusverkoston koordinaattorina Kepa edistää globaalikasvatuksen asemaa Suomessa ja pyrkii vaikuttamaan järjestöjen toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin saada äänensä kuuluviin.

Ajankohtaista

Hallituksen rajut leikkaukset kansalaisjärjstöjen kehitysyhteistyöhön vaikuttavat myös järjestöjen globaalikasvatustoimintaan. Kepa on vaikuttanut järjestöjen kanssa aktiivisesti järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi. Ulkoministeriö ilmoitti loppuvuodesta 2015 säilyttävänsä tukensa järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustyölle.

Lue lisää ajankohtaisesta vaikuttamistyöstä: Kepa.fi/edunvalvonta

Edunvalvonnan tavoitteet

Kepan edunvalvontatyön tavoitteisiin ja painopisteisiin voi tutustua Kepan edunvalvontalinjauksessa. Tavoitteet voi tiivistää seuraavasi:

  • Rahoituksen varmistaminen ja kehittäminen, jotta kansalaisyhteiskunnan toimijoille on riittävät, ennakoitavat, pitkäjänteiset, joustavat ja hyvin hallinnoidut rahoitusmahdollisuudet
  • Viranomaisyhteyksien vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan roolin korostaminen ja kansalaisjärjestöjen arvostuksen lisääminen kehityssektorilla
  • Reilut reunaehdot: järjestötoimintaa rajoittavien sääntöjen ja  lainsäädännön uudistaminen järjestöjen toiminnalle suotuisaan suuntaan

Rahoituksen varmistaminen

Globaalikasvatustoiminnan keskeisimpiä rahoittajia Suomessa ovat ulkoministeriö (UM) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Kepa seuraa ja vaikuttaa aktiivisesti järjestöjen rahoitukseen ja sen ehtoihin, tiedottaa ajankohtaisista rahoitusuutisista ja neuvoo rahoituksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Viranomaisyhteyksien vahvistaminen

Järjestöillä tulee olla mahdollisuus osallistua paitsi globaalikasvatusta myös niiden omaa toimintaa koskevaan päätöksentekoon ja poliittisiin prosesseihin. Kepa on koordinoinut järjestöjen yhteistä vaikuttmaista esimerkiksi opetussuunnitelmauudistuksissa ja pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että Suomella olisi kansainvälisten suositusten mukainen globaalikasvatuksen toimenpideohjelma.

Reilut reunaehdot

Kepa seuraa aktiivisesti järjestöjen toiminaan vaikuttaa lainsäädäntöä ja tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa järjestöjen toimintaedellytysten helpottamiseksi sääntöviidakossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kepa on verkostoitunut globaalikasvatusta tekevien tahojen kanssa ja seuraa aktiivisesti alan kehitystä ja kansainvälistä keskustelua.

Ota yhteyttä

Kysy lisää Kepan edunvalvontatyöstä tai kerro meille kokemuksistasi järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyen.

  • Globaalikasvatuksen asiantuntija Sanna Rekola +358 50 317 6697 | sanna [dot] rekolaatkepa [dot] fi