Kansalaisjärjestöjen kattojärjestönä Kepa edistää globaalikasvatuksen asemaa Suomessa. Järjestöjen rooli globaaliin vastuuseen kasvattajina on merkittävä.

Kepa seuraa aktiivisesti suomalaisten globaalikasvatusjärjestöjen asemaan ja toimintaedellytyksiin vaikuttavia prosesseja ja pyrkii varmistamaan järjestöjen äänen kuulumisen niissä. Prosesseista tiedotetaan aktiivisesti globaalikasvatusverkoston jäsenille ja globaalikasvatus-l-sähköpostilistalla.

Lue lisää viranomaisten roolista globaalikasvatuksessa taustatieto-osiosta.

Kepa valvoo järjestöjen rahoitusta

Globaalikasvatustoiminnan keskeisimpiä rahoittajia Suomessa ovat ulkoministeriö (UM) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Kepa seuraa ja vaikuttaa aktiivisesti järjestöjen rahoitukseen ja sen ehtoihin, tiedottaa ajankohtaisista rahoitusuutisista ja neuvoo rahoituksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kuluneen vuoden aikana on muun muassa otettu kantaa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuen jatkuvuuden turvaamiseksi.

Lue myös blogit aiheesta:

Lisäksi Kepa seuraa tukien hallinnointia ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että hyvän hallinnon periaatteet toteutuvat ja järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa hallinnointitapojen kehittämiseen.

Kepa vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin

Järjestöillä tulee olla mahdollisuus osallistua toimintaansa koskevaan päätöksentekoon ja poliittisiin prosesseihin. Viranomaisten ja muiden järjestöjen toiminnan kannalta tärkeiden sidosryhmien on myös tunnistettava järjestöt asiantuntijoiksi globaalikasvatuksen kentällä.

Euroopan globaalikasvatuskenttää seuraamme Kehys ry:n kansainvälisyyskasvatuksen referenssiryhmän jäsenenä. Kepan järjestökoordinaattori Sanna Rekola on tällä hetkellä Kehyksen nimeämä Suomen edustaja Euroopan-laajuisessa Concordin kansainvälisyyskasvatusfoorumissa, DARE-forumissa.

Ajankohtaista kotimaan vaikuttamisessa on vahvistaa globaalikasvatuksen roolia perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa. Kepa pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että globaalikasvatuksen toimenpideohjelma (Kansainvälisyyskasvatus 2010) päivitettäisiin ja kansallista koordinaatiota ja monialaista yhteistyötä parannettaisiin.

Ota yhteyttä

Kysy lisää Kepan edunvalvontatyöstä tai kerro meille kokemuksistasi järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyen.

  • Järjestökoordinaattori Sanna Rekola +358 50 317 6697 | sanna [dot] rekolaatkepa [dot] fi