Educa on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen opetusalan koulutustapahtuma, jossa globaalikasvatusverkosto on mukana. Educa-messut järjestetään seuraavan kerran tammikuussa 2017.

Kansalaisvaikuttamisen tori

Kansalaisvaikuttamisen tori on kansalaisjärjestöjen oma osasto Educa-messuilla. Torilla voi tutustua kymmeniin järjestöihin, jotka työskentelevät muun muassa ihmisten ja eläinten oikeuksien, lasten hyvinvoinnin, nuorten osallistumisen, ympäristön, kestävän kehityksen ja globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta.

Kansalaisjärjestöt tarjoavat opettajille ja kasvattajille tietoa, opetusmenetelmiä ja asiantuntijapalveluita. Menetelmät ja materiaalit tukevat opetussuunnitelmien tavoitteita. Järjestöt toteuttavat myös toiminnallisia kouluvierailuja.

Educa 2016

Educan 2016 Kansalaisvaikuttamisen torilla saattoi perehtyä esimerkiksi keinoihin edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Mukana olivat seuraavat järjestöt:

Lisätietoa