Globaalikasvatusverkosto koostuu järjestöistä, jotka tekevät ihmisoikeus- ja tasa-arvo-, kehitys-, kulttuuri-, ympäristö- ja rauhankasvatusta. Mukana on myös muita toimijoita, kuten yliopistojen opettajankoulutuslaitoksia. Verkostoa koordinoi Kepa ja se on kaikille avoin. Globaalikasvatusverkostoon kuuluu tällä hetkellä jo yli 170 järjestöä.

Verkosto tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia ja tiedonvaihtoa globaalikasvatushankkeisiin liittyen sekä on mukana järjestämässä tapahtumia, kuten kansalaisvaikuttamisen toria Educa-messuilla ja Maailma koulussa -seminaareja. Lisäksi jäsenet voivat osallistua opintopiireihin ja temaattisiin tapaamisiin. Verkoston tapahtumista tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja sähköpostilistalla.

Globaalikasvatusverkoston jäsenrekisteri

Hae rekisteristä järjestöjä globaalikasvatuksen osa-alueen, toiminnan kohderyhmän ja Kepa-jäsenyyden perusteella sekä erilaisten hakutermien avulla. Liitä järjestösi rekisteriin -sivulla voit lähteä mukaan verkostoon!

Voit hakea järjestöjä nimen tai kuvauksen perusteella.
  • 09 Helsinki Human Rights edistää ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa, nuorisotyössä, liikunnassa, urheilussa ja taiteessa. Edistämme ihmisten tasavertaista palveluiden saantia

  • Adoptioperheet ry on valtakunnallinen, adoptiopalvelunantajista riippumaton yhdistys.

  • AFS on kansainvälisyyskasvatusjärjestö. AFS:n perustivat ensimmäisen maailmansodan vapaaehtoiset ambulanssinkuljettajat edistämään rauhaa - ajatuksena ei enää koskaan sotia. Hyvin pian järjestön perusideologiaa alettiin toteuttaa vaihto-oppilastoimintana eri puolilla maailmaa.

  • Amaan edistää suomessa asuvien somalien sopetumista suomalaisen yhteiskuntaan, tukee oman kulttuurin säilymistä ja tekee kehitysyhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa somaliassa ja antaa asiantuntijan apua.

  • Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jolla on maailmanlaajuisesti yli 2,2 miljoonaa jäsentä. Suomessa jäseniä on 30 000.

  • DaisyLadies ry on maahanmuuttajanaisten oma järjestö. Yhdistys tekee työtä erityisesti maahanmuuttajanaisten ja -vanhusten kanssa. Suvaitsevaisuuden edistäminen ja rasisminvastaisuus ovat keskeisiä yhdistyksen toiminnalle.

Sivut