Verkoston esittely

Globaalikasvatusverkosto koostuu järjestöistä, jotka tekevät ihmisoikeus- ja tasa-arvo-, kehitys-, kulttuuri-, ympäristö- ja rauhankasvatusta. Verkostoon voivat kuulua kaikki globaalikasvatuksen parissa toimivat järjestöt. Myös muut toimijat ovat tervetulleita, mutta toiminta on suunnattu ensi sijassa järjestöille. Globaalikasvatusverkostoon kuuluu tällä hetkellä jo yli 170 toimijaa.

Miksi verkostoon kuuluminen kannattaa?

Verkoston jäsenet voivat hyödyntää Kepan tarjoamia palveluita globaalikasvatukseen liittyen. Näitä ovat mm. koulutus, neuvonta, erilaiset työryhmät, opintopiirit ja keskustelutilaisuudet.

Kepa pyrkii vahvistamaan globaalikasvatusta tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja globaalikasvatuksen merkitystä yhteiskunnassa. Verkoston jäsenet kutsutaan mukaan vaikuttamaan erilaisiin prosesseihin, esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistamiseen tai rahoituksen kriteereihin.

Kepa tarjoaa globaalikasvatusverkoston toimijoille mahdollisuuksia verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Esimerkkejä tästä ovat Maailma koulussa -yhteistyö opettajankoulutuslaitosten kanssa ja järjestöjen yhteinen Kansalaisvaikuttamisen tori Educassa. Yhdessä vaikutetaan myös poliittisiin prosesseihin ja oppikirjoihin.

Kepa tekee globaalikasvatusverkostoon kuuluvien toimijoiden työtä tunnetuksi keskeisten sidosryhmien keskuudessa erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa ja työryhmissä.

Verkoston toimintaa kehitetään yhdessä osallistavalla suunnittelulla ja säännöllisillä kyselyillä. Verkoston tapahtumista tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja sähköpostilistalla.

Globaalikasvatusverkoston jäsenrekisteri

Hae rekisteristä järjestöjä globaalikasvatuksen osa-alueen, toiminnan kohderyhmän ja Kepa-jäsenyyden perusteella sekä erilaisten hakutermien avulla. Verkostoon voi liittyä mukaan verkkolomakkeella. Rekisteriseloste (pdf) löytyy Kepan verkkosivulta.