Globaalikasvatusverkosto koostuu järjestöistä, jotka tekevät ihmisoikeus- ja tasa-arvo-, kehitys-, kulttuuri-, ympäristö- ja rauhankasvatusta. Verkostoon voivat kuulua kaikki globaalikasvatuksen parissa toimivat järjestöt. Myös muut toimijat ovat tervetulleita, mutta toiminta on suunnattu ensi sijassa järjestöille. Globaalikasvatusverkostoon kuuluu tällä hetkellä jo yli 170 toimijaa.

Miksi verkostoon kuuluminen kannattaa?

Verkoston jäsenet voivat hyödyntää Kepan tarjoamia palveluita globaalikasvatukseen liittyen. Näitä ovat mm. koulutus, neuvonta, erilaiset työryhmät, opintopiirit ja keskustelutilaisuudet.

Kepa pyrkii vahvistamaan globaalikasvatusta tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja globaalikasvatuksen merkitystä yhteiskunnassa. Verkoston jäsenet kutsutaan mukaan vaikuttamaan erilaisiin prosesseihin, esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistamiseen tai rahoituksen kriteereihin.

Kepa tarjoaa globaalikasvatusverkoston toimijoille mahdollisuuksia verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Esimerkkejä tästä ovat Maailma koulussa -yhteistyö opettajankoulutuslaitosten kanssa ja järjestöjen yhteinen Kansalaisvaikuttamisen tori Educassa. Yhdessä vaikutetaan myös poliittisiin prosesseihin ja oppikirjoihin.

Kepa tekee globaalikasvatusverkostoon kuuluvien toimijoiden työtä tunnetuksi keskeisten sidosryhmien keskuudessa erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa ja työryhmissä.

Verkoston toimintaa kehitetään yhdessä osallistavalla suunnittelulla ja säännöllisillä kyselyillä. Verkoston tapahtumista tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja sähköpostilistalla.

Globaalikasvatusverkoston jäsenrekisteri

Hae rekisteristä järjestöjä globaalikasvatuksen osa-alueen, toiminnan kohderyhmän ja Kepa-jäsenyyden perusteella sekä erilaisten hakutermien avulla. Verkostoon voi liittyä mukaan verkkolomakkeella. Rekisteriseloste löytyy Kepan verkkosivulta.

HUOM! Rekisterin päivityksessä teknisiä ongelmia

Verkoston rekisterin päivityksessä on ilmennyt teknisiä ongelmia, eivätkä tiedot ole kaikilta osin ajantasalla. Verkostoon ja sen jäseniin liittyvät tiedustelut osoitteeseen: globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

Voit hakea järjestöjä nimen tai kuvauksen perusteella.
  • 09 Helsinki Human Rights edistää ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa, nuorisotyössä, liikunnassa, urheilussa ja taiteessa. Edistämme ihmisten tasavertaista palveluiden saantia

  • Adoptioperheet ry on valtakunnallinen, adoptiopalvelunantajista riippumaton yhdistys.

  • AFS on kansainvälisyyskasvatusjärjestö. AFS:n perustivat ensimmäisen maailmansodan vapaaehtoiset ambulanssinkuljettajat edistämään rauhaa - ajatuksena ei enää koskaan sotia. Hyvin pian järjestön perusideologiaa alettiin toteuttaa vaihto-oppilastoimintana eri puolilla maailmaa.

  • Amaan edistää suomessa asuvien somalien sopetumista suomalaisen yhteiskuntaan, tukee oman kulttuurin säilymistä ja tekee kehitysyhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa somaliassa ja antaa asiantuntijan apua.

  • Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jolla on maailmanlaajuisesti yli 2,2 miljoonaa jäsentä. Suomessa jäseniä on 30 000.

Sivut