Päivä koostuu aamupäivän asiantuntijaluennoista ja iltapäivän työpajoista. Neljästä työpajasta vastaavat kansalaisjärjestöt, ja ne ovat osa Koulu maailmaa muuttamaan -hanketta.

Aika: La 30.9.2017, klo 9.30 - 15.45
Paikka: Kirkon ulkomaanavun tilat. Eteläranta 8, 1 krs., Helsinki

Työpaja 1. Normitietoisuus: sukupuolinormit ja kasvatus (Marita Karvinen, Seta ry)

Työpajassa tutustutaan normitietoiseen kasvatukseen sekä erityisesti sukupuolinormeihin ja niiden ilmenemiseen koulumaailmassa ja laajemmin lokaalisti ja globaalisti. Normitietoisuus on keskeistä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Työpajassa perehdytään siihen, miten haitallisia normeja voidaan kyseenalaistaa ja purkaa. Työpaja antaa valmiuksia toteuttaa opetussuunnitelmaan kirjattua perusopetuksen tehtävää lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.

Työpaja 2. Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus (Annamari Tuomela, Suomen Lähetysseura & Helena McKeough, Fokus ry)

Miten ”luemme” uskontoja ja uskontojen moninaisuutta ympärillämme? Minkälaisia mielikuvia saamme uskonnoista mediasta? Minkälaista on uskontojen välinen vuorovaikutus ja yhteistyö? Miten voidaan lisätä uskontodialogista osaamista? Miten uskonnonvapaus ja sananvapaus liittyvät toisiinsa? Työpajassa tutustumme lisäksi oppimateriaaleihin ja toiminnallisissa harjoituksissa pohdimme uskontojen moninaisuutta ja niihin liitettyjä stereotypioita, sekä harjoittelemme dialogitaitoja.

Työpaja 3. Sanoista tekoihin: Agenda 2030 ja kestävä kehitys omassa opetuksessa (Christa Prusskij, YK-liitto)

Työpajassa pohditaan, mitä globaalikasvatus tarkoittaa ja miten opetussuunnitelman arvoperusta muutetaan sanoista tekoihin. Miten omassa opetuksessa ja koulun arjessa näkyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävä elämäntapa? Osallistujat tutustuvat toiminnallisiin menetelmiin, joiden avulla koulu voi käsitellä kestävän kehityksen tavoitteita, päämääränä oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus.

Työpaja 4. Ihmisoikeuskasvatus koulussa (Rosa Puhakainen-Mattila, Ihmisoikeusliitto)

Kenelle ihmisoikeudet kuuluvat? Mitä lapsenoikeus- ja ihmisoikeusperustaisuus koulussa käytännössä tarkoittaa? Miksi ja miten ihmisoikeuksista tulisi opettaa?
Ihmisoikeuskasvatus koulussa -työpaja innostaa osallistujat pohtimaan lapsen oikeuksia ja ihmisoikeusperustaisuutta koulussa, tarjoaa tietoa ihmisoikeuskasvatuksesta osana opetussuunnitelmaa sekä tarjoaa innostavia ja osallistavia menetelmiä ihmisoikeuskasvatukseen käytännössä.

Lisätietoa Maailman opettajien päivän seminaarista Opettajat ilman rajoja -verkoston Opettajat Suomessa -sivustolla.

Ilmoittautuminen seminaariin la 23.9. klo 23.30 mennessä.

Milloin: 
30.9.2017 | 09.30
Paikkakunta: 
Helsinki
Yhteyshenkilön nimi: 
Hannu Niemelä
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 
+358 50 317 6744
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: 
hannu [dot] niemela [at] kepa [dot] fi
Tapahtumatyyppi: 

Jaa sosiaalisessa mediassa