Globaalikasvatusta toteuttavat järjestöt ja Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos toivottavat Sinut, opettaja, tuleva opettaja tai kasvatustieteitä opiskeleva lämpimästi tervetulleeksi

MAAILMA KOULUSSA: globaalikasvatuksen mahdollisuudet –seminaariin

Aika: torstai 8.12.2011 klo 10-16

Paikka: Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 10, auditorio I

Maailma koulussa -seminaarissa syvennytään pohtimaan globaalikasvatuksen teemoja ja merkityksiä kouluopetuksessa, opetussuunnitelmissa ja kasvatustyössä.

Aiheeseen paneudutaan erityisesti globaalien kriisien ja katastrofien näkökulmasta - miten näitä teemoja voi käsitellä kasvattajana lasten ja nuorten kanssa?

Samalla tutustutaan järjestöjen tarjoamiin palveluihin sekä järjestöjen ja koulujen välisen yhteistyön mahdollisuuksiin.

Ohjelma:

9:30-10 Järjestöjen tarjoamat aamukahvit, järjestötori auki

10-12 Luento:

  • Dosentti Hannele Cantell, Helsingin yliopisto: Tilaisuuden avaus
  • Psykologi Kirsti Palonen, Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry: Miten oppia kuuntelemaan ja jakamaan lasten mielikuvia kriiseistä ja konflikteista?
  • Kotimaan työn suunnittelija Tiina Salmio, Plan Suomi Säätiö: Lapset kriisien kuvissa
  • Koulutuskoordinaattori ja opettaja Johanna Lampinen, Ihmisoikeudet.net sekä pääsihteeri ja opettaja Johanna Laaja, Rauhankasvatusinstituutti: Miten puhua oppilaille vaikeista asioista?

12-13 Lounas (omakustanteinen)

13-16 Työpajat

1. Rauhankasvatusta draaman keinoin

Draamamenetelmien avulla pureudutaan rauhankulttuurin rakentamiseen, dialogiseen kasvatukseen, globaaleihin kehityskysymyksiin ja saadaan virikkeitä omaan käytännön kasvatustyöhön. Tarkoituksena on tarjota toimiva kokonaisuus, draamatarina, jota osallistujat voivat hyödyntää kehityskasvatuksessa. Työpajan järjestävät Rauhankasvatusinstituutti ja Suomen Rauhanliitto.

2. Henkisen tuen työkalut ja sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen

Kaksiosaisen työpajan ensimmäisessä osassa tutustutaan henkisen tuen työkaluihin opetus- ja kasvatusalan ihmisten näkökulmasta ja toisessa osassa keskitytään sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden käsittelemiseen ja kohtaamiseen koulussa. Työpajan järjestävät Suomen Punainen Risti ja Seta ry.

3. Ympäristökasvatusta ja eettistä kulutusta

Työpajassa tutustutaan Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran ympäristökasvatusohjelmaan, Vihreään lippuun, joka on maamme merkittävin ympäristökasvatuksen työkalu. Eettisen kaupan puolesta ry:n osuudessa pureudutaan globaalien kehityskysymysten ja arkipäivän kulutusvalintojen välisiin yhteyksiin ja siihen, miten näistä asioista voidaan viestiä lapsille ja nuorille sekä kannustaa heitä samalla aktiiviseen kansalaisuuteen.

4. Vihreää draamaa ja suvaitsevaisuuskasvatusta

Työpajassa tutustumme WWF:n Tarinoita muuttuvalta planeetalta - opetusmateriaalin teemoihin ja harjoituksiin. Tarinakokoelma ja siihen liittyvä vihreää draamaa hyödyntävä tehtäväpaketti tarjoavat välineitä kestävän kehityksen eri osa-alueiden työstämiseen sekä arvopohdintoihin lasten ja nuorten kanssa. Unicefin osuuden aiheena on, kuinka opettaa suvaitsevaisuutta Lapsen oikeuksiin pohjautuvalla materiaalilla toiminnallisesti.

5. Menetelmiä ihmisoikeus- ja kehityskasvatukseen

Ihmisoikeudet ja kehitys kuuluvat globaalikasvatuksen ydinsisältöihin. Taksvärkki ry:n ja Suomen YK-liiton työpajassa perehdytään sadutukseen toiminnallisena kehityskasvatuksen menetelmänä sekä YK:n vuosituhattavoitteisiin viitekehyksenä, jonka puitteissa kehityksen ja ihmisoikeuksien teemoja ja niiden keskinäisriippuvuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista.

6. Lapset kriisien kuvissa - mediakasvatus ikkunana ihmisoikeuksiin

Millaisen kuvan media antaa kriiseissä elävien lasten tilanteesta? Hätkähdyttävätkö kuvat lapsista, herättävätkö ne tunteita – vai tuntuvatko ne sittenkään missään? Miten kuvat kriiseissä elävistä ihmisistä vaikuttavat käsityksiimme maailmasta? Median ja taiteen kuvat kriiseissä elävistä lapsista kertovat heidän elämästään ja oikeuksistaan, mutta avaavat silmiä ihmisoikeuksille myös laajemmin. Planin työpajassa syvennytään mediakasvatuksellisiin menetelmiin osana globaalikasvatusta.

7. Elokuvat välineenä globaalikasvatuksessa

Auditorio muuttuu elokuvateatteriksi, jossa pohditaan lyhytelokuvien käyttöä globaalikasvatuksen välineenä. Työpajan järjestää Koulukino.

Ilmoittautumisohjeet:

Ilmoittaudu seminaariin 30.11.2011 mennessä osoitteeseen: globaalikasvatus@kepa.fi. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä myös ensi- ja toissijainen työpajatoiveesi.

Järjestötori avoinna 9:30-16

Järjestöjen palveluita esittelevä ja ilmaista oppimateriaalia tarjoava järjestötori on avoinna yliopistolla (aulatila, S10 auditorio 1) koko päivän ajan.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä: Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos, Amnesty International, Ihmisoikeudet.net, Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry (KVT), Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry, Plan Suomi Säätiö, Rauhankasvatusinstituutti, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Seta ry, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Taksvärkki ry sekä WWF Suomi.

Tervetuloa!

Milloin: 
8.12.2011 | 10.00
Paikkakunta: 
Helsinki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: 
globaalikasvatus [at] kepa [dot] fi
Tapahtumatyyppi: 

Jaa sosiaalisessa mediassa