Globaalikasvatus.fi-sivustolla on käytössä ns. RSS-palvelu. Palvelu mahdollistaa sen, ettei sinun tarvitse erikseen käydä tarkistamassa sivustolle päivitettyjä blogimerkintöjä ja tapahtumia, vaan saat tiedon reaaliajassa koneellesi.

Miten toimia?

RSS-syötteiden lukemiseen voi käyttää lukijaohjelmia, kuten ilmaista FeedReaderiä. On myös olemassa verkkopalveluja, joihin voi tilata RSS-syötteitä, esimerkiksi Google Reader.

Globaalikasvatus.fi:n RSS-palvelut on laadittu blogille ja tapahtumakalenterille. Ne saa käyttöön seuraavasti:

  1. Napsauta RSS-ikonia, joka löytyy yleensä sivun ylälaidasta.
  2. Ota talteen ikonin linkistä avautuvan sivun osoite.
  3. Sijoita osoite esim. FeedReader-ohjelman New-painikkeen takaa avautuvaan kenttään tai johonkin muuhun RSS-lukijaan.
  4. Nyt RSS-syötön pitäisi näkyä uutislukijassa.

Globaalikasvatus.fi:n RSS-osoitteita ovat:

Lisätietoa

RSS-lyhenne tulee sanoista Really Simple Syndication (tai Rich Site Summary). RSS on XML-kielen laji ja taipuisa monenlaiseen käyttöön. Se mahdollistaa tiedontuottajien materiaalin, mm. uutisten, lukemisen selaimella tai erillisellä ohjelmalla.

Lisätietoa lukijaohjelmista ja RSS:stä yleensä löytyy hyvän hakukoneen avulla hakusanoilla "RSS" ja "aggregator".