videokuva.jpg

Lataa viittomakielinen video

Maailmassa Suomen Kuurojen Liitto on yksi harvoja organisaatioita, joka laajamittaisesti tekee kehitysyhteistyötä kuurojen elinolosuhteiden parantamiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Kehitysyhteistyö on vakiintunut tärkeäksi osaksi liiton toimintaa. Monipuoliset kansainväliset suhteet antavat työlle hyvän perustan. Suomen Kuurojen Liitto on kansainvälisesti tunnettu viittomakielen ja kuurojentyön asiantuntija. Se haluaa kantaa vastuunsa kuurojen elinolojen parantamisesta myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Kuurojen Liitolla on kehitysyhteistyöhankkeita Afrikassa mm. Namibiassa, Tansaniassa ja Etiopiassa; Kaakkois-Aasiassa Kambodzassa; Keski-Aasiassa mm. Kirgisiassa; Balkanilla Albaniassa ja Kosovossa sekä lähialueyhteistyöhanke Venäjällä.

Kaikilla näillä alueilla kuurojen asema on ollut huono eikä parannuksia saada aikaan kovin nopeasti.

Afrikan maat ovat pitkäaikaisimpia kumppaneita. Ensimmäiset kumppanuussuhteet liitto solmi itäisessä Afrikassa perustettujen kuurojen järjestöjen kanssa.

Kuurojen Liiton ja sen kehitysmaalaisten kumppaneiden projekteissa kuurot tukevat toisiaan.

Hankkeissa tehdään mm. seuraavia asioita:

  • Vahvistetaan kumppanimaiden kuurojen liittoja, jotta ne voivat paremmin parantaa jäsentensä elämänlaatua.
  • Edunvalvonnan avulla vaikutetaan suuren yleisön asenteisiin sekä viranomaisiin, jotta kuurojen palveluiden, kuten tulkkipalveluiden ja koulutuksen, määrä ja laatu parantuisivat.
  • Annetaan kuurotietoisuuskoulutusta kuuroille ja heidän perheilleen: tietoa kuurojen oikeuksista, mahdollisuuksista ja kulttuurista sekä terveysasioista ym.
  • Opetetaan viittomakieltä sekä kuuroille että kuuleville ja koulutetaan tulkkeja.
  • Kehitetään kuurojen lasten perusopetusta kouluttamalla opettajia ja tekemällä opetussuunnitelmia.
  • Parannetaan edellytyksiä kuurojen työllistymiseen.

Projektien kantavia arvoja ovat maailmanlaajuinen yhteisvastuu ja kansainvälinen solidaarisuus. Yhteistyössä korostuu monikulttuurisuus, jossa kumppanimaan kulttuuria kunnioitetaan. Hyvä vuorovaikutus ja viittomakielinen viestintä ovat avain työn onnistumiseen. Osaamista vaihdetaan suomalaisten ja projektimaiden kuurojen liittojen kesken.

Kuurojen Liitto pyrkii myös vaikuttamaan kehityspolitiikkaan kuurojen ihmisoikeuksien parantamiseksi ja inhimillisen sekä kielellisen tasa-arvon lisäämiseksi.