videokuva.jpg

Lataa viittomakielinen video

Kuten kaikkialla maailmassa viittomakielen aseman vahvistuminen on tärkein kuurojen asemaa parantava tekijä myös kehitysmaissa. YK:n julistukset ja sopimukset korostavat kansalaisten oikeutta käyttää omaa kieltään sekä lapsen oikeutta omaan kieleen. Viittomakielen käyttö avaa kuuroille mahdollisuuksia koulutukseen, työhön, tiedonsaantiin, perheen perustamiseen ja harrastuksiin.

Vaikka kuurojen järjestöt ovat alkaneet edistää kansallisen viittomakielen käyttöä, on edelleen paljon maita, joissa kuurojen oikeus kieleen ei toteudu. Hyvin monessa kehitysmaassa viittomakielen merkitystä ja asemaa ei tiedosteta eikä tunnusteta.

Joissakin kehitysmaissa ei edes ole kehittynyt yhteistä viittomakieltä. Näissä maissa kuurot tuskin tietävät, että viittomakieli on olemassa tai että jossakin on toisiakin kuuroja.

Viittomakielen tulkkeja on kehitysmaissa yleensä todella vähän, joissakin maissa ei yhtään ja joissakin vain 1-2 koko maassa. Kommunikointi ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä omien oikeuksien puolustaminen voi siis olla hyvin vaikeaa.