videokuva.jpg

Lataa viittomakielinen video

Talouden kansainvälistyminen asettaa erityisesti vähiten kehittyneet maat vaikeiden haasteiden eteen. Kansainvälinen talous avaa markkinoita muihin maihin ja tekee näin mahdolliseksi elintason nousun. Toisaalta kansainvälisessä kilpailussa on vaikea pysyä mukana, jos ei kykene luomaan kilpailukykyistä tuotantoa. Se taas ei ole mahdollista – kaikkia yhteiskunnan jäseniä hyödyttävästi – jos oman yhteiskunnan ja talousjärjestelmän perusrakenteet eivät ole vakaita ja demokraattisia.

Perustavanlaatuinen epäkohta on köyhien maiden rooli maailmakaupassa raaka-aineiden tuottajina. Kehitysmaiden köyhillä pienviljelijöillä ei ole varaa tai koulututusta tuotekehittelyyn ja jalostukseen, jolloin suurimman hyödyn kaupankäynnistä saavat teollisuusmaat.

Suomi painottaa kehityspolitiikassaan kaupan edellytysten parantamista osana köyhyyden vähentämispyrkimyksiä.

Silti on muistettava, ettei pelkkä taloudellinen kasvu riitä hyvinvoinnin turvaamiseksi. Samaan aikaan on huolehdittava myös muista kehityksen osa-alueista kuten koulutuksesta, terveydenhuollosta ja yleisistä ihmisoikeuksista.

Katso myös