videokuva.jpg

Lataa viittomakielinen video

Runsas 100 vuotta sitten Suomessa nähtiin laaja- mittaisesti nälkää. Vielä toisen maailmansodan jälkeen Suomi vastaanotti ulkomaista apua. Suomessa on edelleen köyhiä ihmisiä, joiden ahdinkoa ei pidä vähätellä. Suomessa ei kuitenkaan enää ole köyhyyttä, joka vastaisi kehitysmaiden äärimmäistä köyhyyttä.

Suomalainen valtioiden välinen kehitysyhteistyö keskittyy 8 maahan:

  • Afrikassa Etiopiaan, Keniaan, Mosambikiin, Sambiaan ja Tansaniaan
  • Aasiassa Nepaliin ja Vietnamiin
  • Latinalaisessa Amerikassa Nicaraguaan.

Myös muiden alueiden ja maiden kanssa tehdään kehitysyhteistyötä.

Erityistä painoarvoa ovat saaneet:

  • Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen ja aseman parantaminen; sukupuolten välisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäminen.
  • Helposti syrjäytyvien, erityisesti lasten, vammaisten ihmisten, alkuperäiskansojen ja kieli- ja kulttuurivähemmistöjen oikeuksien ja tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen.
  • Ympäristökysymysten huomioonottaminen.

Kehitysmaiden ihmisten aseman parantamisella on vankka suomalaisten tuki. Silti emme ole vielä yltäneet YK:n suosittelemaan tuen määrään. Kansainvälisyyskasvatuksella onkin tärkeä rooli Suomessa tehtävässä kehitysyhteistyössä. Se on toimintaa, joka ohjaa lapsia, nuoria ja aikuisia kohti globaalia yhteisvastuuta.

Katso myös