videokuva.jpg

Lataa viittomakielinen video

Kansainvälinen kehitysyhteistyö syntyi vasta toisen maailmansodan jälkeen. Kehitysyhteistyö on kuitenkin vakiintunut kiinteäksi osaksi maailmantaloutta ja kansainvälistä politiikkaa. Aiemmin siitä käytettiin termiä kehitysapu. Nykyään halutaan korostaa avun sijasta yhteistyötä. Yhteistyö vaatii aina molemminpuolista kykyä ja halua toimia yhdessä.

Kehitysyhteistyötä tekevät valtiot, kansalais- järjestöt sekä kansainväliset organisaatiot (kuten YK) ja kehityspankit. Kehitysyhteistyössä pyritään vahvistamaan kansalaisten asemaa ja sitä kautta turvallista kansalaisyhteiskuntaa, jossa kaikilla on tasaveroiset mahdollisuudet vaikuttaa yhteisiin asioihin. Päätavoitteena kehitysyhteistyössä on köyhyyden poistaminen.

Tämän päivän maailmassa kaikki ihmiset ja valtiot ovat toisistaan riippuvaisia. Kehitysyhteistyö ja köyhempien alueiden auttaminen nähdään nykyään kaikkien hyvinvoivien maiden velvollisuudeksi. Kehitysyhteistyö ei ole ainoastaan epäitsekästä. Samalla rakennetaan myös oman yhteiskunnan turvallisuutta, talouskasvua ja henkistä hyvinvointia.