videokuva.jpg

Lataa viittomakielinen video

Suurin osa maailman ihmisistä elää kehitysmaissa. Kehitysmaat ovat usein luonnonvaroiltaan ja kulttuuriltaan rikkaita, mutta niiden varallisuus on jakautunut epätasaisesti. Rikkaat teollisuusmaat ja monikansalliset yhtiöt, sekä joissakin tapauksissa myös korruptoituneet hallitsijat, hyötyvät kehitysmaiden luonnon-varoista ja työvoimasta. Samalla suuri osa kehitysmaiden ihmisistä joutuu elämään vaikeissa oloissa.

Maailmassa on yli miljardi hyvin köyhää ihmistä. He kärsivät muun muassa ruoan, juomaveden, lääkkeiden ja koulutuksen puutteesta. Köyhyyteen liittyy perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien puute.

Rikkain viidesosa maailman väestöstä kuluttaa maapallon luonnonvaroista suurimman osan. Pelkästään länsimaisten ihmisten suosima ruokavalio lohkaisee ison siivun maapallon varoista. Tasaisesti jaettuna maailmassa riittäisi ruokaa kaikille noin kaksi kiloa päivässä.

Myös väkivaltaiset konfliktit ovat vakava kehityksen este useissa kehitysmaissa. Köyhyys, luonnonmullistukset ja huono hallinto voivat aiheuttaa sotia, epävakautta ja väkivaltaa. Hyvin toteutettu kehitysyhteistyö voi vähentää yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta ja siten lisätä vakautta ja turvallisuutta.

Katso myös