Viestintä ympäröi meitä koko ajan. Päivän aikana luemme lehtiä, kuuntelemme radiota, katsomme televisiota, selaamme internetiä, kuljemme mainosten keskellä ja keskustelemme toisten ihmisten kanssa.

Viestintä on paitsi viestien vastaanottamista, myös niiden tuottamista. Viestintäkasvatus auttaa ymmärtämään, miten viestintää tuotetaan, miten siihen osallistutaan ja mitä sen vastaanottamisessa tapahtuu.

Viestinnän kriittinen arviointi tärkeää 

Viestintäkasvatuksen tavoitteena on auttaa ihmisiä kehittymään kriittisiksi viestinnän käyttäjiksi, jotka ymmärtävät viestintää yhteiskunnallisena ilmiönä ja osana teknologista kehitystä. Meidän on kyettävä arvioimaan viestinnän luotettavuutta ja osattava tulkita viestien erilaisia merkityksiä.

Myös viestinnän kulttuuristen, esteettisten ja eettisten arvojen pohtiminen ja tunnistaminen on tärkeä osa viestintäkasvatusta. 

Kohti kokemuksellista viestintää 

Viestintä- ja mediakasvatus liittyy lähes kaikkeen koulutukseen. Se kasvattaa kriittisyyttä ja sillä pystytään vaikuttamaan arvoihin, mielipiteisiin ja asenteisiin. Mediakasvatus ja ilmaisukasvatus ovat viestintäkasvatuksen alakäsitteitä. Myös itseilmaisu, ilmaisutaito ja luova toiminta sekä esteettisten elämysten kehittäminen kuuluvat viestintäkasvatukseen.

Kokemuksellisuus ja elämyksellisyys ovat kaiken viestinnän olennaisia osia. Siksi myös viestintäkasvatuksen tarjoamat kokemukset luomisen ja tekemisen ilosta ovat tärkeitä.