Pieniä maapalloja läjässä.

Mikä globaalikasvatus?

Globaalikasvatus on toimintaa, jolla kannustetaan ihmisiä aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Globaalikasvatus lisää ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin ilmiöihin ja voi omalla toiminnallaan edistää globaalia oikeudenmukaisuutta.

Globaalikasvatus pitää sisällään monia eri näkökulmia. Tällä verkkosivuilla globaalikasvatus on, eurooppalaista globaalikasvatuksen julistusta mukaillen, jaettu globaalikasvatuksen teemoihin, jotka linkittyvät monin tavoin toisiinsa, mutta tarjoavat myös omia kulmia maailman tarkasteluun.

Globaalikasvatus ohjaa elinikäiseen oppimiseen. Se on tunnistettu keskeiseksi keinoksi edistää kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta niin Suomessa kuin maailmalla. Globaalikasvatuksen parissa toimivat lukuisat eri tahot.

Globaalikasvatus on viime vuosina herättänyt kasvavaa kiinnostusta myös tutkimuskohteena. Globaalikasvatuksen laadukkaaseen toteuttamiseen on niin ikään tarjolla monenlaisia inspiroivia työkaluja.