Globaalikasvatus kannustaa eri-ikäisiä ihmisiä ryhtymään aktiivisiksi maailmankansalaisiksi. Se pureutuu tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Globaalikasvatus lisää ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja miten omalla toiminnalla ja valinnoilla voi vaikuttaa globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

Globaalikasvatus pitää sisällään monta teemaa, jotka kytkeytyvät maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Eurooppalainen globaalikasvatuksen julistus jakaa sen viiteen osa-alueeseen:

  • Ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatus lisää tietoa ihmisoikeuksista ja edistää niiden toteutumista Suomessa ja kansainvälisesti. Se käsittelee keinoja, joiden avulla ihmisoikeuksia voidaan valvoa ja joilla ihmisoikeusloukkauksiin voidaan puuttua.
  • Kehityskasvatus etsii kestäviä elämäntapoja ja tutkii erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Maailman eri osat kytkeytyvät toisiinsa talouden, kulttuurin ja ympäristökysymysten kautta.
  • Kulttuurikasvatus rakentaa maailmaa, jossa ihmiset tuntevat toinen toistensa kulttuureita ja ovat kiinnostuneita murtamaan omia ennakkoluulojaan. Erilaiset toiminnalliset menetelmät tarjoavat ihmisille mahdollisuuden kohtaamiseen ja vuoropuheluun.
  • Rauhan- ja turvallisuuskasvatus kannustaa ihmisiä rauhanomaiseen rinnakkaiseloon ja etsimään vaihtoehtoja voimankäytölle. Rauhankasvatus pureutuu konfliktien ja väkivallan syihin sekä väkivallan vaikutuksiin yhteiskunnassa.
  • Ympäristökasvatus havahduttaa ihmisen huomaamaan, että olemme riippuvaisia luonnosta, ja tarjoaa keinoja toimia luonnon puolesta. Ympäristökasvatus kehittää ihmisten ymmärrystä, taitoja ja arvomaailmaa siten, että yksilö voi toimia omassa elämässään ympäristön hyväksi.