Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Mitä sinun järjestösi kaipaa? Toimijoita? Ideoita? Työkaluja? Näkyvyyttä? Näitä kaikkia ja paljon muuta on tarjolla yli 20 paikkakunnalla tämän vuoden aikana.
  • Opettajat ovat globaalikasvatuksessa avainasemassa. Järjestöt tekevät yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa vahvistaakseen tulevien opettajien globaalikasvatusosaamista ja tehdäkseen järjestöjen tarjoamat asiantuntijapalvelut tutuksi jo opiskeluaikana.
  • Arvopohjaisten kansalaistoimijoiden vahvuus on arvoissa. Ne kannattaa huomioida kun viestitään asioista ja rakennetaan organisaation brändiä.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2012 valtionavustukset rauhantyöhön. Tukea jaettiin yhteensä 560 000 euroa 23 hakijalle.
  • Mitä tarkoittaa ekologinen velka? Miten siitä tulisi keskustella nuorten kanssa? Mitkä ovat nuorten mahdollisuudet vaikuttaa maailmaan? Maan ystävien ekologinen velka -hanke pureutuu ympäristö- ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden kysymyksiin ja nostaa esille keinoja kestävään kehitykseen.
  • Useat globaalikasvatusta tekevät kansalaisjärjestöt suuntaavat toimintaansa kouluihin. Avain hedelmällisempään yhteistyöhön löytyy järjestöjen välisestä yhteistyöstä, todettiin Kouluyhteisyötä kehittämään -työpajassa Kepassa 20.1.2012.

Sivut