Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Haku kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin vuodelle 2013 on avautunut. Kepa avustaa tukea hakevia järjestöjä hankkeiden suunnittelussa ja hakemusten laatimisessa. Hakuaika päättyy 15.10.2012.
  • Maailman tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat on kulutettu loppuun keskiviikkona 22. elokuuta. Tämän jälkeen elämme yli varojemme. Maailman ylikulutuspäivänä ihmiskunnan tarpeet ylittävät ekosysteemien kyvyn tuottaa luonnonvaroja, käsitellä jätteitä ja päästöjä.
  • Euroopan parlamentti hyväksyi heinäkuun alussa kannanoton kehityskasvatuksen ja aktiivisen maailmankansalaisuuden puolesta. Parlamentti kehottaa jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistaman kehityskasvatusstrategioitaan.
  • Useat järjestöt rekrytoivat syksyisin kouluvierailijoita. Mikäli haluat kokemusta kouluttamisesta ja olet kiinnostunut globaaleista kehityskysymyksistä, ota rohkeasti yhteyttä mieleiseesi järjestöön.
  • DEEEPin uusi työkalupakki tarjoaa apuvälineitä vaikuttamistoiminnan suunnitteluun. Pakista löytyy myös perustelut sille, miksi globaalikasvatukseen pitää panostaa tulevaisuudessakin.
  • Hallitus päätti kesäkuun lopussa perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta. Globaalikasvatuksen näkökulmasta merkittävää udistuksessa on, että historian ja yhteiskuntaopin tuntimäärää lisätään.
  • Vuotta 2013 Viestintä- ja globaalikasvatustukea koskeva hakukierros järjestetään 3.9.-15.10.2012. Tarkempi hakuilmoitus tullaan julkaisemaan ministeriön verkkosivuilla formin.finland.fi ja global.finland.fi sekä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa syyskuun alussa.
  • Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt 700 000 euroa 13 valtakunnalliselle mediakasvatuksen kehittämishankkeelle. Tavoitteena on edistää erityisesti alle 12-vuotiaiden lasten medialukutaitoa ja lapsille turvallista mediaympäristöä.
  • Ulkoasiainministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä. Hakuaika päättyy 5.9.2012.

Sivut