Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Hallitus päätti lukion tuntijaosta torstaina 13.11.2014. Monet globaalikasvatuksen kannalta keskeiset oppiaineet menettivät pakollisia kurssejaan ja ainerajat ylittävien teemakurssien sisällöt sidottiin kapeisiin aihekokonaisuuksiin. Minkälaiset mahdollisuudet tuntijako tarjoaa globaalikasvatukselle?
  • Kehitysyhteistyöjärjestöjen kummilapsitoiminta on lisääntynyt viime vuosina. Samalla esimerkiksi sosiaalinen media on luonut uudenlaisia haasteita kummitoiminnalle.
  • Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamista aktiivisesti seuranneet globaalikasvatusjärjestöt vaativat OPSin arvopohjaa näkyviin opetuksen kaikille tasoille.
  • Vietämme viimeisiä juhlia ennen valomerkkiä ja massiivista krapulaa. Tunnelma on kuin Titanicin yläkannella, jossa tanssi vielä jatkuu, vaikka alakansilla ihmiset jo kamppailevat elämästään, ja koko laivan uppoaminen on vain ajan kysymys.
  • Hallitus päättää lukion tuntijaosta tällä viikolla. Päätöksellä tulisi varmistaa, että lukio-opetus tarjoaa jatkossa riittävät eväät maailman ymmärtämiseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen.
  • Viestintä- ja globaalikasvatustuen hakukierroksen valmistelu etenee ulkoministeriössä. Ulkoministeriö arvioi haun aukeavan viimeistään loka-marraskuun vaihteessa. Haku on tarkoitus järjestää ensimmäistä kertaa sähköisenä.

Sivut