Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Globaalikasvatuksen parissa toimivat kansalaisjärjestöt lähettivät yhteiset kommenttinsa lukion valtakunnallisen opetussuunnitelman luonnokseen. Lukion uusi OPS näyttäisi olevan vahvasti globaalikasvatuksen asialla.
  • Ihmisllä on pajon tietoa maailman ongelmista. Tieto ei kuitenkaan yksin riitä, vaan nuoret tarvitsevat eväitä aktiiviseen kansalaisuuteen.
  • Painavaa asiaa 2015 -tapahtumassa järjestöaktiivit ja kansalaiset ympäri Suomea tapaavat vastavalittuja kansanedustajia ja keskustelevat heidän kanssaan globaaleista kehityskysymyksistä. Tule mukaan tapaamaan uutta eduskuntaa!
  • Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos on julkaistu kommentoitavaksi sidosryhmille. Kommentteja on mahdollisuus antaa verkkokyselyn muodossa 6.5.2015 asti.
  • Ulkoministeriö on myöntänyt järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin yli 2 miljoonaa euroa vuodelle 2015. Seuraavalle hakukierrokselle tukeen on suunnitteilla merkittäviä muutoksia, joista kuultiin ennakkotietoa ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntaseminaarissa.
  • Globaalikasvatuksen parissa toimivat kansalaisjärjestöt lähettivät alkuviikosta kirjeen opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle kiitoksena yhteistyöstä kuluneen ministerikauden aikana. Samalla muistutettiin avoimesta hallinnosta ja toivottiin aikaa ja keskustelua lukion opetussuunnitelman laadintaan.
  • Asunto- ja kulttuuriministeri Piia Viitanen myönsi valtakunnallisesti toimiville nuorisojärjestöille lähes 11,5 miljoonaa euroa vuoden 2015 toimintaan. Avustuksia sai kaikkiaan 69 järjestöä, joista monet toimivat globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen teemojen parissa.

Sivut