Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Yhteensä 24 jäsenjärjestöä kokoontui Kepaan keskustelemaan ulkoministeriön ehdotuksesta siirtää viestintä- ja kehityskasvatustuki sekä konferenssi- ja hankematkatuki Kepan hallinnoitaviksi.
  • Suomen suurin monikulttuurisuus- ja järjestötapahtuma sekä yksi maan isoimmista festivaaleista, Maailma kylässä -festivaali, järjestetään tänä viikonloppuna Helsingin  Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla.
  • Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. On kuitenkin tilanteita, joissa sananvapaudenkin raja tulee vastaan. Vihapuheen kohdalla rajoja piirtävät laki ja moraali.
  • Viikolla 19 (7.-13.5.2012) Suomi täyttyy aamiaistapahtumista, kun reiluja ja maailmaa muuttavia aamiaisia katetaan ympäri maan. Reilun kaupan edistämisyhdistys kutsuu kaikki tahot muuttamaan maailmaa aamiaisten avulla.
  • Kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuus kutsuu ihmisiä mukaan Ääni solidaarisuudelle -kampanjaan. Osallistu ja kerro, miksi solidaarisuus on sinusta tärkeää.
  • Ulkoministeriö on lähestynyt Kepaa aloitteella, joka siirtäisi järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatus- (VKK) sekä konferenssimatkarahoituksen Kepalle. Järjestöt voivat ottaa kantaa aloitteeseen kevään aikana monin eri tavoin.

Sivut