Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Hallitus päätti kesäkuun lopussa perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta. Globaalikasvatuksen näkökulmasta merkittävää udistuksessa on, että historian ja yhteiskuntaopin tuntimäärää lisätään.
  • Vuotta 2013 Viestintä- ja globaalikasvatustukea koskeva hakukierros järjestetään 3.9.-15.10.2012. Tarkempi hakuilmoitus tullaan julkaisemaan ministeriön verkkosivuilla formin.finland.fi ja global.finland.fi sekä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa syyskuun alussa.
  • Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt 700 000 euroa 13 valtakunnalliselle mediakasvatuksen kehittämishankkeelle. Tavoitteena on edistää erityisesti alle 12-vuotiaiden lasten medialukutaitoa ja lapsille turvallista mediaympäristöä.
  • Ulkoasiainministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä. Hakuaika päättyy 5.9.2012.
  • Yhteensä 24 jäsenjärjestöä kokoontui Kepaan keskustelemaan ulkoministeriön ehdotuksesta siirtää viestintä- ja kehityskasvatustuki sekä konferenssi- ja hankematkatuki Kepan hallinnoitaviksi.
  • Suomen suurin monikulttuurisuus- ja järjestötapahtuma sekä yksi maan isoimmista festivaaleista, Maailma kylässä -festivaali, järjestetään tänä viikonloppuna Helsingin  Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla.
  • Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. On kuitenkin tilanteita, joissa sananvapaudenkin raja tulee vastaan. Vihapuheen kohdalla rajoja piirtävät laki ja moraali.

Sivut