Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos on julkaistu kommentoitavaksi sidosryhmille. Kommentteja on mahdollisuus antaa verkkokyselyn muodossa 6.5.2015 asti.
  • Ulkoministeriö on myöntänyt järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin yli 2 miljoonaa euroa vuodelle 2015. Seuraavalle hakukierrokselle tukeen on suunnitteilla merkittäviä muutoksia, joista kuultiin ennakkotietoa ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntaseminaarissa.
  • Globaalikasvatuksen parissa toimivat kansalaisjärjestöt lähettivät alkuviikosta kirjeen opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle kiitoksena yhteistyöstä kuluneen ministerikauden aikana. Samalla muistutettiin avoimesta hallinnosta ja toivottiin aikaa ja keskustelua lukion opetussuunnitelman laadintaan.
  • Asunto- ja kulttuuriministeri Piia Viitanen myönsi valtakunnallisesti toimiville nuorisojärjestöille lähes 11,5 miljoonaa euroa vuoden 2015 toimintaan. Avustuksia sai kaikkiaan 69 järjestöä, joista monet toimivat globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen teemojen parissa.
  • Kepa jättää maaliskuun puolivälissä hyvästit Töölölle ja muuttaa uusiin tiloihin Vallilaan. Uuden tilan tupaantuliaisia vietetään perjantaina 24.4. - tervetuloa mukaan!
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt nuorisotyötä tekeville järjestöille yli 3 miljoonaa euroa. Mukana tuen saajissa on monia globaalikasvatustoimijoita - onnea teille!
  • Nuoret ovat monen järjestön globaalikasvatustoiminnan kohderyhmä. Millaista tietoa nuoret kaipaavat globaaleista kysymyksistä? Miten sitä pitäisi heille tarjota?

Sivut