Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Globaalikasvatuksen tehtävänä on yhden määritelmän mukaan avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa (Maastrichin julistus 2002).
  • Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt 3 025 000 euroa valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville yleisjärjestöille vuoden 2013 toimintaan. Avustukset myönnetään 63 järjestölle veikkausvoittovaroista.
  • Suomalaisten nuorten suhtautumisessa kehitysmaiden auttamiseen on huomattavia eroja. Järjestöjen teettämä tutkimus Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä tarjoaa työkaluja nuorten tehokkaaseen tavoittamiseen viestiinnän keinoin.
  • Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt 560 000 euroa rauhantyön edistämiseen valtionavustuksina. Avustusta sai kaikkiaan 18 järjestöä.
  • Tasa-arvo, koulutus, kaikkien saatavilla olevat tietoliikenneyhteydet... Mistä on hyvä huominen rakennettu? YK kartoittaa kansalaisten näkemyksiä siitä, mitkä tekijät rakentavat parempaa tulevaisuutta. Osallistu sinäkin keskusteluun tulevista kehitystavoitteista!
  • Valtakunnallisten opetussuunnitelmien uudistaminen etenee - perus- ja esiopetuksen osalta opetushallituksessa ja lukio-opetuksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriössä. Sidosryhmille luvataan mahdollisuutta vaikuttaa. Perusopetuksen opetussuunnitelmat keräsivät syksyn kommenttikierroksella yli 1100 kommenttia.

Sivut