Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Vinkkipankin globaalikasvatusvinkkien löytämistä helpottavat useat eri kategoriat, joiden perusteella vinkkejä voi etsiä ja lajitella. Nyt haku on päivitetty ja vinkit järjestetty uusi opetussuunnitelma huomioiden.
  • Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa kestävää kehitystä, aktiivista kansalaisuutta ja globaalia vastuuta. Kansalaisjärjestöt kouluttavat ja tukevat opettajia opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toimeenpanossa.
  • Järjestöt kuulivat vihdoin, mitä ulkoministeriö kaavailee niiden työlle ja tulevaisuudelle elintärkeiden tukien osalta. Viestintä- ja globaalikasvatustuki säilyy, ja seuraava hakukierros järjestetään maalis-toukokuussa 2016.
  • Kepa teki syys-lokakuussa sähköisen kyselyn järjestöille UM:n järjestötukien kehittämisestä. Kyselyn tuloksista keskusteltiin lokakuussa yhdessä UM:n kansalaisyhteiskuntayksikön kanssa. Tilaisuudessa selvisi, että hanketuen hakukierros järjestetään keväällä 2016, mutta VGK-tuen tulevaisuus on yhä epävarma.
  • Opetushallitus työstää parhaillaan uusia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Niiden laadintaan voi osallistua kaikille avoimen verkkokommentoinnin kautta. Vaikuttamisaikaa on 23.11. saakka. Kepa kutsuu järjestöt keskustelemaan globaalikasvatuksesta varhaiskasvatuksessa.
  • Opetushallitus on hyväksynyt lukiokoulutuksen opetussuunnitelman päivitetyt perusteet. Lukion uusi opetussuunnitelma jatkaa vahvasti perusopetuksen uuden opetussuunnitelman linjoilla: globaalikasvatuksen teemat ja aihealueet näkyvät siinä voimakkaasti.Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain syyslukukauden 2016 alusta alkaen.

Sivut