Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Välillä järjestötyössä tekee hyvää astua ulos omasta laatikosta tai saada yllättävä idea yhteishankkeesta toisen järjestön kanssa. Koulutuksista on osallistujalle monenlaista hyötyä.
  • Opettajat ilman rajoja (OIR) -verkosto julkisti tammikuun lopulla maksuttoman verkkojulkaisun Globaalikasvatuksen ilmiöitä luokkahuoneessa Suomessa ja maailmalla. Kirja tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia opettajan työhön Suomessa ja rakentaa siltoja suomalaisen opetusosaamisen ja kehitysyhteistyön välille.
  • Ihmisoikeuskasvatus on vahvasti mukana uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Uudistunut Ihmisoikeudet.net -sivusto tarjoaa monipuolista tukea ihmisoikeuksien käsittelyyn, edistämiseen ja toteuttamiseen.
  • Järjestöjen toiminta pohjautuu erilaisiin voimavaroihin. Toisille tärkeintä ovat vapaaehtoiset, toisille lahjoittajat. Jos voimavarat syystä tai toisesta hupenevat, on syytä pohtia oman toiminnan menestystekijöitä ja satsata niihin.

Sivut