Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Kirkon ulkomaanapu kampanjoi ilmasto-oikeuden puolesta. Teollisuusmaiden on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumisessa.
  • Helmikuun 3. päivänä  järjestetty seminaari ”Yhteisöllisyys lähellä ja kaukana” keräsi 70 osallistujaa eri järjestöistä SLU-talolle aurinkoiseen Helsinkiin. Tilaisuudessa keskusteltiin järjestöjen ja koulujen yhteistyöstä ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksista tuoda yhteisöllisyyden ja osallisuuden teemoja kouluihin.
  • Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus tekee kartoitusta järjestöjen tekemästä ympäristötyöstä. Kartoituksen piiriin kuuluvat sellaiset järjestöt, jotka eivät ensisijaisesti identifioidu ympäristöjärjestöiksi. Erityisesti nuorisotyötä tekeviä järjestöjä rohkaistaan osallistumaan kyselyyn.
  • Ulkoministeriön kehityspoliittisen viestinnän yksikkö osallistuu globaaleja kehityskysymyksiä käsittelevien tv-tuotantojen rahoitukseen ja tukee suomalaisten toimittajien perehtymistä kehityspolitiikan toteutukseen ja kehitysyhteistyöhön kentällä myöntämällä matka-apurahoja.
  • Plan Suomi on tuottanut kansainvälisyyskasvatusmateriaaleja, joita voi tilata opetuskäyttöön. Aineistot on tehty useiden eri yhteistyötahojen kanssa ja ne on tarkoitettu erityisesti koulujen, nuorisotalojen, järjestöjen, päiväkotien ja seurakuntien työvälineiksi. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuoden kunniaksi Plan haluaa muistuttaa lasten oikeudesta osallistua.
  • Oletko kiinnostunut vaikuttamisesta? Haluaisitko lähteä maaliskuussa viikoksi Saksaan? Puhutko englantia? Oletko 18-22 -vuotias? Jos vastasit neljä kertaa kyllä, olet juuri sopiva henkilö osallistumaan YIP IT – international tapahtumaan Saksassa 23.-27.3.
  • Suomen Punainen risti on julkaissut yläkouluille ja lukioille suunnatun Sodassakin on säännöt -oppikirjan, joka tarjoaa tietoa aseellisista selkkauksista ja sodan oikeussäännöistä. Kaikki ei ole sodassakaan sallittua vaan sodan oikeussääntöjä noudattamalla voidaan lievittää sodan seurauksia etenkin siviiliväestölle.

Sivut