Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Ulkoasiainministeriö myöntää tukea hankkeisiin, joiden tavoitteena on, yhteistyössä Suomen edustustojen kanssa, edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä.
  • Haluaisiko järjestönne oman vapaaehtoisen Etelän kumppanijärjestöön? Etelän vapaaehtoisohjelma Etvon kautta Kepan jäsenjärjestöt voivat hakea vapaaehtoisia työskentelemään kumppanijärjestöihinsä Etelässä.
  • Kesällä 2009 Emmaus-yhteisöt eri puolilla Eurooppaa kutsuvat ihmisiä kaikkialta maailmasta ottamaan muutaman viikon ajan osaa yhteisönsä elämään ja työhön.
  • Kepassa julkistettiin torstaina 2.4.2009 Elämysrata, arvojana, murreslogan -opas, jonka tarkoituksena on innostaa järjestöjä ideoimaan kekseliäitä keinoja oman viestin esilletuomiseen. Perinteistä esitettä paremmin puhuttelevat osallistavat menetelmät - aikuisiakin.
  • Maahanmuuttaja- ja monikulttuurijärjestöt avaavat yhteistilat Helsingin Sörnäisissä 2.4.2009 klo 15-18 (osoitteessa Työpajankatu 2). Toiminnasta vastaavassa yhteistyöverkostossa on mukana 50 järjestöä ja monikulttuuritoimijaa pääkaupunkiseudulta.
  • Taksvärkki ry on julkaissut kirjan nepalilaisten ja suomalaisten nuorten tekemistä ympäristö- ja ihmisoikeusaiheisista seinäsarjakuvista. Kirjan 30 sarjakuvaa kertovat, miten nuoret kokevat lähiympäristönsä epäkohdat ja ihmisoikeuksiensa rikkomisen.
  • Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Vaalien kynnyksellä Kehyksen koordinoima kehitysyhteistyöjärjestöjen vaalikampanja EU-vaalit 2009: Pallo Pelissä muistuttaa Euroopan unionin globaalista roolista ja vastuusta.
  • Tällä viikolla vietetään rasismin vastaista viikkoa. Rasismin vastainen viikko rakentuu YK:n yleiskokouksen vuonna 1966 julistaman rasismin vastaisen päivän ympärille, jota vietetään kaikissa YK:n jäsenmaissa 21.3.2009.

Sivut