Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • makeITfair on useiden eurooppalaisten järjestöjen yhteinen kampanja, jonka tavoitteena on tiedottaa kulutuselektroniikan valmistamiseen liittyvistä ongelmista ja vaatia valmistajilta vastuullisuutta.
  • Maailma kylässä -festivaali ei syntyisi ilman iloista talkooväkeä. Työntekijöitä tarvitaan mitä erilaisimpiin tehtäviin sekä ennen festivaalia että sen aikana.
  • Helsingin keskustassa Kirjasto 10:ssä voi tutustua siihen, miltä Eurooppa näyttää kehitysmaiden näkökulmasta. Eurooppa kehitysmaiden silmin –näyttely nostaa esille kehitysmaiden ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä Euroopan vaikutuksista kehitysmaissa.
  • Mitkä paikat pelottavat 12-vuotiaita perulaisia ja suomalaisia? Entä missä he kokevat olevansa turvassa? Suomen Tinku ry haastoi joukon kaksitoistavuotiaita perulaisia ja suomalaisia mukaan valokuvaushankkeeseen. Koululaisia pyydettiin ottamaan kuvia paikoista ja asioista, jotka he kokevat turvallisiksi tai turvattomiksi.
  • Kepan kevään viimeisissä KVK-koulutuksissa on vielä vapaita paikkoja. Ilmoittaudu kursseille osoitteessa: www.kepa.fi/kalenteri/ilmoittaudu tai sähköpostitse osoitteeseen: kurssisihteeri@kepa.fi.
  • Ulkoasiainministeriö myöntää tukea hankkeisiin, joiden tavoitteena on, yhteistyössä Suomen edustustojen kanssa, edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä.
  • Haluaisiko järjestönne oman vapaaehtoisen Etelän kumppanijärjestöön? Etelän vapaaehtoisohjelma Etvon kautta Kepan jäsenjärjestöt voivat hakea vapaaehtoisia työskentelemään kumppanijärjestöihinsä Etelässä.
  • Kesällä 2009 Emmaus-yhteisöt eri puolilla Eurooppaa kutsuvat ihmisiä kaikkialta maailmasta ottamaan muutaman viikon ajan osaa yhteisönsä elämään ja työhön.
  • Kepassa julkistettiin torstaina 2.4.2009 Elämysrata, arvojana, murreslogan -opas, jonka tarkoituksena on innostaa järjestöjä ideoimaan kekseliäitä keinoja oman viestin esilletuomiseen. Perinteistä esitettä paremmin puhuttelevat osallistavat menetelmät - aikuisiakin.
  • Maahanmuuttaja- ja monikulttuurijärjestöt avaavat yhteistilat Helsingin Sörnäisissä 2.4.2009 klo 15-18 (osoitteessa Työpajankatu 2). Toiminnasta vastaavassa yhteistyöverkostossa on mukana 50 järjestöä ja monikulttuuritoimijaa pääkaupunkiseudulta.

Sivut