Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Tervetuloa näytteilleasettajaksi valtakunnallisille Reilun kaupan markkinoille Ylivieskan Liikuntakeskukseen 15. -16. toukokuuta, 2009!
  • Samaa maata -videokilpailujen voittajat vuosilta 2004-2008 on koottu kilpailuun. Äänestä kaikkien aikojen paras video ja voita mp3-soitin rasisminvastaisella perustelulla!
  •  European Schoolnet ja Euroopan komission kehitysyhteistyöosasto ovat julistaneet kehitysaiheisen kuvataidekilpailun 16-18 -vuotiaille nuorille. Kilpailun tarkoituksena on saada nuoret pohtimaan kehityskysymyksiä ja globaalia vastuuta.
  • Kirkon ulkomaanapu kampanjoi ilmasto-oikeuden puolesta. Teollisuusmaiden on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumisessa.
  • Helmikuun 3. päivänä  järjestetty seminaari ”Yhteisöllisyys lähellä ja kaukana” keräsi 70 osallistujaa eri järjestöistä SLU-talolle aurinkoiseen Helsinkiin. Tilaisuudessa keskusteltiin järjestöjen ja koulujen yhteistyöstä ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksista tuoda yhteisöllisyyden ja osallisuuden teemoja kouluihin.
  • Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus tekee kartoitusta järjestöjen tekemästä ympäristötyöstä. Kartoituksen piiriin kuuluvat sellaiset järjestöt, jotka eivät ensisijaisesti identifioidu ympäristöjärjestöiksi. Erityisesti nuorisotyötä tekeviä järjestöjä rohkaistaan osallistumaan kyselyyn.
  • Ulkoministeriön kehityspoliittisen viestinnän yksikkö osallistuu globaaleja kehityskysymyksiä käsittelevien tv-tuotantojen rahoitukseen ja tukee suomalaisten toimittajien perehtymistä kehityspolitiikan toteutukseen ja kehitysyhteistyöhön kentällä myöntämällä matka-apurahoja.
  • Plan Suomi on tuottanut kansainvälisyyskasvatusmateriaaleja, joita voi tilata opetuskäyttöön. Aineistot on tehty useiden eri yhteistyötahojen kanssa ja ne on tarkoitettu erityisesti koulujen, nuorisotalojen, järjestöjen, päiväkotien ja seurakuntien työvälineiksi. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuoden kunniaksi Plan haluaa muistuttaa lasten oikeudesta osallistua.

Sivut