Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Tällä viikolla vietetään rasismin vastaista viikkoa. Rasismin vastainen viikko rakentuu YK:n yleiskokouksen vuonna 1966 julistaman rasismin vastaisen päivän ympärille, jota vietetään kaikissa YK:n jäsenmaissa 21.3.2009.
  • Rauhankasvatusta voi tehdä myös teatterin keinoin. Rauhankoulu ja Teatteriryhmä Reipas Irma järjestävät yhteistyössä työpajan, jossa tutkitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja välittämistä.
  • Säätytalolla 10.3.2009 pidetyssä ulkoministeriön järjestämässä kehitysyhteistyöjärjestöille suunnatussa kansalaisjärjestöseminaarissa puhuttiin paitsi kehityspolitiikasta myös kansainvälisyyskasvatuksesta.
  • Kansalaisyhteiskuntapoliittisen neuvottelukunnan (KANE) "Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset" -työryhmä jätti oikeusministeriölle loppuraporttinsa viime viikolla. Raportissa toivotaan selvitystä rahoituksen pirstaleisuuden korjaamiseksi.
  • Mahdollisuuksien toreja järjestetään tänäkin keväänä noin 20 paikkakunnalla ympäri Suomea. Varsinainen torisesonki ajoittuu touko-kesäkuulle, mutta Kouvolan tori starttaa jo maaliskuussa.
  • Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n (KVT) kautta voi taas tulevana kesänä lähteä vapaaehtoistyöleireille ympäri maailmaa. Kevään ja kesän leiritarjontaa monipuolisesti esittelevä leirilista julkaistaan sunnuntaina 15.3.2009 klo 17 Pasilan Rauhanasemalla.
  • Kepan jäsenjärjestöt voivat hakea Etelän vapaaehtoisohjelman Etvon kautta vapaaehtoista Suomeen Etelän kumppanijärjestöstään. Hakemus tehdään yhdessä Etelän järjestön kanssa.

Sivut