Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Opetusministeriö on myöntänyt reilu miljoonaa euroa tukea kulttuurilehdille. Tuesta 943 500 euroa myönnettiin suoraan 133 lehdelle ja 76 500 euroa kirjastoille kulttuurilehtien ostamiseen. Hakijoita oli kaikkiaan 157. Tukea saaneiden joukossa on myös monia järjestölehtiä.
  • Ulkoasiainministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä.
  • Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia, koko perheen yleisötapahtumia, joita järjestetään vuosittain noin kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Torien tavoitteena on nostaa esille globaalin vastuun kysymyksiä ja innostaa ihmisiä tekoihin paremman maailman puolesta.
  • Earth Charter, eli suomeksi kestävän kehityksen peruskirja on julistus, johon on koottu oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen nyky-yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet. Julistuksen taustalla on laaja maailmanlaajuinen kansalaisliike, joka houkuttelee nyt mukaan suomalaisia toimijoita!
  • Maaliskuun lopulla Suomen hallitus päättää kehitysyhteistyövaroista vuosille 2011-2014. Viime elokuussa alkanut leikkauskierre on nyt saatava katkaistua. Osallistu Postia ministerille -kampanjaan!
  • Kuten sivustollamme vierailleet ovat kenties huomanneet, kansainvalisyyskasvatus.net on muuttunut globaalikasvatus.fi:ksi. Nimenvaihdos liittyy uudistukseen, jolla Kepa selkeyttää omia globaalikasvatuspalveluitaan.
  • Globaalikasvatus herätti keskustelua Helsingin messukeskuksessa järjestetyillä opetusalan Educa-messuilla. Yhteensä 262 messukävijää lupasi toimia paremman maailman puolesta ja tuoda esille globaalin vastuun näkökulmia omassa työssään.

Sivut