Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Maahanmuuttaja- ja monikulttuurijärjestöt avaavat yhteistilat Helsingin Sörnäisissä 2.4.2009 klo 15-18 (osoitteessa Työpajankatu 2). Toiminnasta vastaavassa yhteistyöverkostossa on mukana 50 järjestöä ja monikulttuuritoimijaa pääkaupunkiseudulta.
  • Taksvärkki ry on julkaissut kirjan nepalilaisten ja suomalaisten nuorten tekemistä ympäristö- ja ihmisoikeusaiheisista seinäsarjakuvista. Kirjan 30 sarjakuvaa kertovat, miten nuoret kokevat lähiympäristönsä epäkohdat ja ihmisoikeuksiensa rikkomisen.
  • Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Vaalien kynnyksellä Kehyksen koordinoima kehitysyhteistyöjärjestöjen vaalikampanja EU-vaalit 2009: Pallo Pelissä muistuttaa Euroopan unionin globaalista roolista ja vastuusta.
  • Tällä viikolla vietetään rasismin vastaista viikkoa. Rasismin vastainen viikko rakentuu YK:n yleiskokouksen vuonna 1966 julistaman rasismin vastaisen päivän ympärille, jota vietetään kaikissa YK:n jäsenmaissa 21.3.2009.
  • Rauhankasvatusta voi tehdä myös teatterin keinoin. Rauhankoulu ja Teatteriryhmä Reipas Irma järjestävät yhteistyössä työpajan, jossa tutkitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja välittämistä.
  • Säätytalolla 10.3.2009 pidetyssä ulkoministeriön järjestämässä kehitysyhteistyöjärjestöille suunnatussa kansalaisjärjestöseminaarissa puhuttiin paitsi kehityspolitiikasta myös kansainvälisyyskasvatuksesta.
  • Kansalaisyhteiskuntapoliittisen neuvottelukunnan (KANE) "Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset" -työryhmä jätti oikeusministeriölle loppuraporttinsa viime viikolla. Raportissa toivotaan selvitystä rahoituksen pirstaleisuuden korjaamiseksi.

Sivut