Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Kansainväliselle vapaaehtoistyöleirille osallistuu kerralla 10-20 vapaaehtoisen ryhmä, joka työskentelee parin viikon ajan esimerkiksi kunnallisen nuorisotoimen, työpajan, paikallisen yhdistyksen, kylän tai muun yleishyödyllisen projektin hyväksi.
  • Kepan ja muiden järjestöjen keskiviikkona 17. joulukuuta alkanut Toivo tulee talkoisiin -kampanja peräänkuuluttaa enemmän ja parempaa kehitysyhteistyötä.
  • Etsiikö järjestösi uusia vapaaehtoisia? Anna aikaa -tapahtuman tarkoituksena on saattaa vapaaehtoistyötä etsivät ihmiset ja uusia vapaaehtoisia kaipaavat järjestöt yhteen.
  • Plan Suomi on tuottanut kansainvälisyyskasvatusmateriaaleja, joita voi tilata opetuskäyttöön. Aineistot on tehty useiden eri yhteistyötahojen kanssa ja ne on tarkoitettu erityisesti koulujen, nuorisotalojen, järjestöjen, päiväkotien ja seurakuntien työvälineiksi.
  • Globalisaatio –verkkopeli mittaa maailmankansalaisen tiedot ja asenteet. Nettipeli sisältää kymmenen kysymystä, jotka mittaavat vastaajan tietoja globalisaatiosta sekä maailmankansalaisen asennetta. Vastausten perusteella peli ilmoittaa, mitä maapallon henkilöä vastaaja edustaa.
  • Plan Suomi on tuottanut kansainvälisyyskasvatusmateriaaleja, joita voi tilata opetuskäyttöön. Aineistot on tehty useiden eri yhteistyötahojen kanssa ja ne on tarkoitettu erityisesti koulujen, nuorisotalojen, järjestöjen, päiväkotien ja seurakuntien työvälineiksi.

Sivut