Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Maailma kylässä -festivaali ei toteutuisi ilman innostuneita talkoolaisia. Ilmoittaudu festivaalin vapaaehtoiseksi, jos haluat olla mukana järjestämässä yhtä Suomen suurimmista kulttuuritapahtumista!
  • Ulkoministeriön myöntämä viestintä- ja kehityskasvatustuki on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan työhön. Kaikissa hankkeissa on oltava näkyvissä kehitysaihepiiri, muistutti ulkoministeriön vastuuvirkamies Anne Haavisto.
  • Rasisminvastaista viikkoa vietetään tänä vuonna viikolla 11 (15.3.-21.3.2010). Viikon aikana ihmisiä muistutetaan ihmisiä eri puolilla Suomea, että erilaisuus on rikkaus. Tule mukaan kampanjoimaan ja osallistu konserttiin!
  • Opetusministeriö on myöntänyt reilu miljoonaa euroa tukea kulttuurilehdille. Tuesta 943 500 euroa myönnettiin suoraan 133 lehdelle ja 76 500 euroa kirjastoille kulttuurilehtien ostamiseen. Hakijoita oli kaikkiaan 157. Tukea saaneiden joukossa on myös monia järjestölehtiä.
  • Ulkoasiainministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä.
  • Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia, koko perheen yleisötapahtumia, joita järjestetään vuosittain noin kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Torien tavoitteena on nostaa esille globaalin vastuun kysymyksiä ja innostaa ihmisiä tekoihin paremman maailman puolesta.
  • Earth Charter, eli suomeksi kestävän kehityksen peruskirja on julistus, johon on koottu oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen nyky-yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet. Julistuksen taustalla on laaja maailmanlaajuinen kansalaisliike, joka houkuttelee nyt mukaan suomalaisia toimijoita!

Sivut