Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Ulkoasiainministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä.
  • Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia, koko perheen yleisötapahtumia, joita järjestetään vuosittain noin kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Torien tavoitteena on nostaa esille globaalin vastuun kysymyksiä ja innostaa ihmisiä tekoihin paremman maailman puolesta.
  • Earth Charter, eli suomeksi kestävän kehityksen peruskirja on julistus, johon on koottu oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen nyky-yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet. Julistuksen taustalla on laaja maailmanlaajuinen kansalaisliike, joka houkuttelee nyt mukaan suomalaisia toimijoita!
  • Maaliskuun lopulla Suomen hallitus päättää kehitysyhteistyövaroista vuosille 2011-2014. Viime elokuussa alkanut leikkauskierre on nyt saatava katkaistua. Osallistu Postia ministerille -kampanjaan!
  • Kuten sivustollamme vierailleet ovat kenties huomanneet, kansainvalisyyskasvatus.net on muuttunut globaalikasvatus.fi:ksi. Nimenvaihdos liittyy uudistukseen, jolla Kepa selkeyttää omia globaalikasvatuspalveluitaan.
  • Globaalikasvatus herätti keskustelua Helsingin messukeskuksessa järjestetyillä opetusalan Educa-messuilla. Yhteensä 262 messukävijää lupasi toimia paremman maailman puolesta ja tuoda esille globaalin vastuun näkökulmia omassa työssään.
  • Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2010 valtionavustukset järjestöjen rauhantyöhön. Avustuksia jaettiin yhteensä 560 000 euroa. Viime vuoteen verrattuna avustusmääräraha kasvoi 100 000 eurolla.

Sivut