Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Rahoitushaku kansainvälisyyskasvatukseen EU:ssa on parhaillaan auki. Haun määräaika on 30.4.2010. Tuen tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä, edistää kansaivälisyyskasvatusta ja mobilisoida laajempaa kannatusta köyhyyden vähentämiselle. Hakijaksi kelpaavat muun muassa järjestöt.
  • Kepa kokoaa jäsentensä kommentteja ja näkemyksiä ulkoministeriön uuteen kansalaisjärjestölinjaukseen maaliskuun kansalaisjärjestöseminaarissa julkistetun linjauksen sisältösuunnitelman pohjalta.
  • Joka päivä tuhannet nuoret kulkevat koulu- ja harrastusmatkoja. Liikenne tuottaa viidenneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä, joten kulkumuodon valinnalla on väliä. Se vaikuttaa myös turvallisuuteen ja terveyteen.
  • Viranomaiset ja palvelujen tarjoajat eivät aina tunnista syrjiviä piirteitä omassa toiminnassaan tai palveluissaan. Syrjinnästä voi olla seuraamuksia, vaikka se olisi tahatontakin. Vähemmistövaltuutettu haluaa lisätä tietoa oikeuksista ja antaa eri toimijoille eväitä kehittää omaa toiminta syrjimättömäksi ja yhdenvertaiseksi.
  • "Maailmanparannus ei vaadi ihmetekoja. Se vaatii valokuvia." Näin väittää globbareiden kampanja. Maailmanparannus ei selvästikään ole mahdoton tehtävä, jos siihen riittää kamera ja ripaus taiteellista näkemystä.
  • Tämän vuoden Mahdollisuuksien torit polkaistiin käyntiin maaliskuussa Pohjois-Suomessa. Rovaniemen Mahdollisuuksien torilla 20.maaliskuuta opeteltiin break dancea, luennoitiin ilmastonmuutoksesta ja kuunneltiin rappiä.

Sivut