Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Onko sinulla tai järjestölläsi aiheeseen liittyvää uutta tai vanhaa aineistoa hallussasi? Työväenmuseo Werstas on aloittanut kehitysmaaliikkeen ja globalisaatiokriittisen liikehdinnän historian tallennusprojektin ja kokoaa materiaalia vuosien varrelta.
  • Punaisen Ristin viikkoa vietetään eri puolilla maata 3.-9.5.2010. Viikon teema ”Löydä oma tapasi auttaa” korostaa vapaaehtoistyön merkitystä ja muistuttaa, että auttamisen tapoja on monia.
  • European Wergeland Center (EWC) on perustanut tietokannan, jonka tarkoituksena on koota kasvatusalan ammattilaisia erityisesti ihmisoikeuksiin, demokratiseen kansalaisuuteen ja kulttuurienväliseen ymmärrykseen liittyen.
  • Rahoitushaku kansainvälisyyskasvatukseen EU:ssa on parhaillaan auki. Haun määräaika on 30.4.2010. Tuen tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä, edistää kansaivälisyyskasvatusta ja mobilisoida laajempaa kannatusta köyhyyden vähentämiselle. Hakijaksi kelpaavat muun muassa järjestöt.
  • Kepa kokoaa jäsentensä kommentteja ja näkemyksiä ulkoministeriön uuteen kansalaisjärjestölinjaukseen maaliskuun kansalaisjärjestöseminaarissa julkistetun linjauksen sisältösuunnitelman pohjalta.

Sivut