Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Ihmisoikeuskasvatus on vahvasti mukana uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Uudistunut Ihmisoikeudet.net -sivusto tarjoaa monipuolista tukea ihmisoikeuksien käsittelyyn, edistämiseen ja toteuttamiseen.
  • Järjestöjen toiminta pohjautuu erilaisiin voimavaroihin. Toisille tärkeintä ovat vapaaehtoiset, toisille lahjoittajat. Jos voimavarat syystä tai toisesta hupenevat, on syytä pohtia oman toiminnan menestystekijöitä ja satsata niihin.
  • Vinkkipankin globaalikasvatusvinkkien löytämistä helpottavat useat eri kategoriat, joiden perusteella vinkkejä voi etsiä ja lajitella. Nyt haku on päivitetty ja vinkit järjestetty uusi opetussuunnitelma huomioiden.
  • Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa kestävää kehitystä, aktiivista kansalaisuutta ja globaalia vastuuta. Kansalaisjärjestöt kouluttavat ja tukevat opettajia opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toimeenpanossa.

Sivut