Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • European Wergeland Center (EWC) on perustanut tietokannan, jonka tarkoituksena on koota kasvatusalan ammattilaisia erityisesti ihmisoikeuksiin, demokratiseen kansalaisuuteen ja kulttuurienväliseen ymmärrykseen liittyen.
  • Rahoitushaku kansainvälisyyskasvatukseen EU:ssa on parhaillaan auki. Haun määräaika on 30.4.2010. Tuen tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä, edistää kansaivälisyyskasvatusta ja mobilisoida laajempaa kannatusta köyhyyden vähentämiselle. Hakijaksi kelpaavat muun muassa järjestöt.
  • Kepa kokoaa jäsentensä kommentteja ja näkemyksiä ulkoministeriön uuteen kansalaisjärjestölinjaukseen maaliskuun kansalaisjärjestöseminaarissa julkistetun linjauksen sisältösuunnitelman pohjalta.
  • Joka päivä tuhannet nuoret kulkevat koulu- ja harrastusmatkoja. Liikenne tuottaa viidenneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä, joten kulkumuodon valinnalla on väliä. Se vaikuttaa myös turvallisuuteen ja terveyteen.
  • Viranomaiset ja palvelujen tarjoajat eivät aina tunnista syrjiviä piirteitä omassa toiminnassaan tai palveluissaan. Syrjinnästä voi olla seuraamuksia, vaikka se olisi tahatontakin. Vähemmistövaltuutettu haluaa lisätä tietoa oikeuksista ja antaa eri toimijoille eväitä kehittää omaa toiminta syrjimättömäksi ja yhdenvertaiseksi.

Sivut