Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Planin Mitä asiaa? -kampanja kiertää kesäistä Suomea puhelinkopin muodossa. Planin puhelinkopissa pääset kertomaan oman näkemyksesi siitä, kuinka maailmasta voitaisiin tehdä parempi paikka.
  • Haluatko oppia lisää kansainvälisyyskasvatuksesta ja perehtyä lapsityövoiman riskeihin ja lapsen oikeuksiin? Taksvärkki ry hakee kansainvälisyyskouluttajia lukuvuodeksi 2010–11.
  • Suomen elokuvakontaktin yli 800 elokuvan tarjonta sisältää dokumentteja, animaatioita, fiktiiviisä lyhytelokuvia, musiikkivideoita ja kokeellisia elokuvia lukuisista eri aiheista. Useisiin elokuviin on tarjolla valmis mediakasvatusaineisto.
  • Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia etsii tänä kesänä hyviä ideoita siitä, miten valmistaa tuotteita tai tuottaa palveluita tavanomaista vähemmistä raaka-aineista. Idea voi liittyä esimerkiksi johonkin kodin tarvikkeeseen, pakkaukseen tai palveluun.
  • Euroopan komissio on käynnistänyt kilpailun, johon 15–25-vuotiaat eurooppalaiset nuoret voivat osallistua tekemällä laulun, jolla he ilmaisevat tukensa maailman köyhyyden torjumiselle.
  • Millaista kehityskasvatuspolitiikkaa eri puolilla Eurooppaa tehdään? Millaista poliittista tukea ja rahoitusta eri maissa on tarjolla? Eurooppalaisen Multi Stakeholder Steering Groupin European Development Education Monitoring Report "DE Watch" vertailee 28 Euroopan maan kehityskasvatuskäytäntöjä ja rahoitusta. Raportissa todetaan, että eri maiden välillä on suuria eroja.

Sivut