Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Lauantaina marraskuun 20.päivänä juhlitaan Yhdistyneiden kansakuntien vuotuista lapsen oikeuksien päivää. Päivää vietetään erilaisten tapahtumien voimalla, joissa niin tekijöinä kuin kohderyhmänä ovat lapset.
  • Ulkoministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin. Hankkeiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden välistä yhteistyötä ja tukea kohdemaan sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Kulttuurikoordinaattori Anitta Talja kertoi tukimuodosta Kepan järjestämässä infotilaisuudessa tiistaina 16.11.2010.
  • Joukko globaalikasvatusta tekeviä kansalaisjärjestöjä järjesti Oulun yliopiston kasvatustieteen laitoksella Maailma koulussa -globaalikasvatusseminaarin 10.-11.11.2010. Seminaarissa pohdittiin globaalikasvatuksen osa-alueita ja niiden merkitystä opetustyössä. Merkittävin anti olivat kuitenkin työpajat, joissa käytiin läpi globaalikasvatuksen menetelmiä.
  • Euroopan neuvoston Etelä-Pohjoinen resurssikeskus North-South Centre kutsuu toimijat ympäri Eurooppaa osallistumaan Euroopan laajuiseen Globaalikasvatuksen viikkoon 13.-21. marraskuuta. Tämän vuoden teemana on ”rauhaa ja turvallisuuttta kaikille maailman lapsille”.
  • Suomen Youth For Understanding ry (YFU) on käynnistänyt yläasteille suunnatun globaalin vastuun haastekampanjan, joka ajoittuu lukuvuodelle 2010–2011. Kampanja haastaa koulut tarttumaan globaalikasvatuksen teemoihin konkreettisella tavalla. Yläasteet voivat myös haastaa toisiaan mukaan kampanjaan.
  • Ulkoministeriön kansalaisjärjestöseminaarissa 2.11.2010 puhunut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen totesi puheenvuoronsa päätteeksi, ettei järjestöille myönnettävään viestintä- ja kehityskasvatustukeen tehdä kaavailtuja leikkauksia.
  • Oletko kiinnostunut osallistumaan maailman parannukseen? Tahtoisitko kantaa kortesi kekoon globaalin epäoikeudenmukaisuuden ja maailman laajuisten ympäristöongelmien voittamiseksi, mutta aikaa vain on rajallisesti etkä tiedä kuinka auttaa?

Sivut