Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • British Councilin Active Citizens -ohjelmaan haetaan osallistujia. Active Citizens on British Councilin globaali kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden ohjelma, jolla pyritään kannustamaan nuoria aktiivisuuteen omassa elinympäristössään.
  • Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo on Kepan vapaaehtoisohjelma, jonka kautta voi lähteä vapaaehtoistyöhön Kepan jäsenjärjestöjen yhteistyöjärjestöihin Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Hakuaika päättyy perjantaina 3.9.2010!
  • Ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksiköstä saatujen tietojen mukaan kansalaisjärjestöille suunnattuun viestintä- ja kehityskasvatustukeen suunnitellaan mittavia leikkauksia. Kepa kutsuu järjestöt allekirjoittamaan vetoomuksen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyryselle: viestintä- ja kehityskasvatustukea ei pidä leikata!
  • Art Against Racism on nuorille taiteen harrastajille tai taiteen tekemisestä kiinnostuneille suunnattu kilpailu, jossa teemana on rasismi. Voittajat kutsutaan kolmipäiväiseen työpajaan (5.-7.11.2010 Helsingissä), jossa taitoja työstetään muiden harrastajien kesken ammattilaisten ohjauksessa.
  • Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kulttuuriosasto myöntää matka-apurahoja toimittajille ja kuvaajille, jotka haluavat perehtyä Suomen kehitysyhteistyöhön ja kehityspolitiikan soveltamiseen käytännössä.

Sivut