Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Tämä vuosi on ollut hätkähdyttävä. Vaikka synkistely ei pelasta ilmastoa, aion tässä ensin tuoda esiin karuja faktoja maailman tilasta todentamaan, että meillä opettajilla ei ole enää muuta mahdollisuutta, kuin muuttaa opettajuuttamme ja pyrkiä kasvattamaan oppilaistamme aktiivisia kansalaisia, jotka ovat valmiita kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.
  • Suomen yhteiskunnallinen ilmapiiri on viime vuoden aikana kärsinyt yhä enemmän vastakkainasettelusta ja vihapuheesta, samalla kun rauhanomainen dialogi, empatia, toisen kunnioitus ja rakentava keskustelu on aika ajoin näyttänyt unohtuneen. Tällainen kehitys kasvattaa polarisaation riskiä maassamme, joka on tunnettu rauhan ja ihmisoikeuksien vahvana edistäjänä.
  • Globaali maailma ei ole jossain muualla. Se on täällä ja me olemme osa sitä. Myös koulu toimii tässä maailmassa ja sen tavoite on valmistaa oppilaita aktiivisiksi, globaalissa ympäristössä pärjääviksi kansalaisiksi, jotka pystyvät tunnistamaan valta-asetelmia, normeja, ennakkoluuloja ja ymmärtävät yhdenvertaisuuden merkityksen.
  • Kansainvälisyysteemapäivä vai ryhmätöitä globaaleista ilmiöistä? Moni opettaja pohtii, miten globaalikasvatuksen voisi sisällyttää kätevästi osaksi opetusta. Globaalikasvatus ei kuitenkaan saisi jäädä irralliseksi ohjelmanumeroksi, vaan sen pitäisi olla elimellinen osa koulun arkea.
  • Mitä kauemmin olen toiminut opettajana, sitä vahvemmin olen alkanut ymmärtää olevani joka päivän jokainen hetki globaalikasvattaja. Urani alussa panostin kovasti globaalikasvatuksellisiin teemapäiviin, aamunavauksiin ja juhliin. Toki niitäkin tarvitaan, mutta kaikkein tärkeintä on johdattaa tuoreita kansalaisia ymmärtämään oma roolinsa maailmankansalaisina, siis ihan koko tämän maapallon kansalaisina.
  • Tänään liputetaan Yhdistyneiden Kansakuntien päivän kunniaksi. Tänä vuonna YK:n päivänä juhlistetaan myös kahden merkittävän YK:n ihmisoikeussopimuksen 50-vuotispäivää. Eduskunnan yhteydessä toimiva Ihmisoikeuskeskus järjesti tänään yhdessä ulkoministeriön ja Suomen YK-liiton kanssa eduskunnassa tilaisuuden ”Puoli vuosisataa ihmisoikeuksia”.
  • Eräs näkökulma globaalikasvatukseen on, että se on kuin linssi, jonka läpi kaikkea kasvatusta kannattaa tarkastella.
  • Miten määritellään globaalikasvatus? Miten se liittyy rauhaan, kestävään kehitykseen, yhdenvertaisuuteen, ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja arvoihin? Mitä OPS:ssa sanotaan globaalikasvatuksesta? Mitä globaalikasvatus käytännössä tarkoittaa? Kuka globaalikasvattaa ja ketä?

Sivut