Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Ihmisoikeuksia kunnioittava maailmankansalaisuus vai luonnon moninaisuuden kunnioittaminen? Messukävijät poseerasivat Educassa kansalaisjärjestöjen valokuvatempauksessa ja kertoivat, mikä heille on uudessa opetussuunnitelmassa tärkeintä. Mitä sinä valitsisit?
  • Kuinka koulu voi osallistua kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen? Millaisia taitoja lapset ja nuoret tarvitsevat globaalissa maailmassa? Miten näitä taitoja voi oppia ja opettaa? Näihin kysymyksiin vastataan Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeessa, joka tarjoaa maksutonta täydennyskoulutusta opettajille.
  • Tukea kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustyöhön myönnettiin tuleville kahdelle vuodelle ennätyksellisen vähän. Monet hyvät hankkeet jäivät ilman rahoitusta. Ulkoministeriön tukipäätökset postitettiin järjestöille juuri ennen joulua.
  • Taide on tehokas keino avata ihmisten silmiä maailman eri todellisuuksille ja innostaa heitä toimintaan paremman maailman puolesta. Mutta mitä taiteilijan ja järjestön välisessä yhteistyössä on syytä huomioida?
  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet uudistuivat, ja paikallisia opetussuunnitelmia ja uusia oppikirjoja kirjoitetaan. Opettajankoulutuslaitoksissa pohditaan, miten vastata opetuksessa uuden opetussuunnitelman tuomiin vaatimuksiin. Ilmassa on paljon muutosta, mutta samaan aikaan myös paljon upeita mahdollisuuksia.

Sivut