Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Koululla on ainutlaatuiset mahdollisuudet tarjota lapsille ja nuorille eväät aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Oppimateriaalit voivat toimia selkärankana opetussuunnitelman mukaiselle globaalikasvatukselle. Onnistuminen tässä edellyttää tietoisia valintoja ja kykyä katsoa myös sanojen taakse, todettiin globaalikasvatusverkoston järjestämässä keskustelutilaisuudessa.
  • Turun murhenäytelmä viime perjantaina nosti pinnalle negatiivisia tunteita: surua, ahdistusta, pelkoa ja vihaa. Tällaiset tunteet voivat tarjota rehevän kasvualustan ennakkoluuloille ja rasismille. Millaisia keinoja globaalikasvatusjärjestöt tarjoavat ennakkoluulojen purkamiseen ja rauhan rakentamiseen?
  • Ei riitä, että opitaan maailmasta. Tarvitaan tahtoa, taitoja ja rohkeutta muuttaa maailmaa. Koulun perustehtävä on toimia myönteisenä muutosvoimana yhteiskunnassa. Sitran Kestävän koulutuksen kehittäjät -ohjelman yhteydessä kootun tiimin kanssa järjestettiin Mitä jos koulu… ajatushautomo-kokeilu, jossa pohdittiin mikälainen koulu vastaisi tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin.
  • Kartoitamme kyselyllä jäsenten kokemuksia globaalikasvatusverkostosta sekä näkemyksiä siitä, mihin verkoston toimintaa tulisi suunnata jatkossa. Millaisesta verkostosta ja yhteistoiminnasta olisi sinun järjestöllesi eniten hyötyä?
  • Tuoreen nuorisobarometrin mukaan nuorten luottamus maailman tulevaisuuteen on heikentynyt. Tutkijat puhuvat globalisaatiopettymyksestä. Miten voidaan vaikuttaa siihen, ettei maailmantuska aiheuta passiivisuutta ja kyynisyyttä, vaan toimii moottorina yhteiskunnalliselle aktiivisuudelle?
  • Eettiset näkökulmat ovat tärkeitä kaikessa opetustyössä. Opetusalan eettinen neuvottelukunta on laatinut opettajan tueksi ja ohjeeksi valan, johon on kirjattu opettajan ammattietiikan keskeiset periaatteet.

Sivut