Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Kartoitamme kyselyllä jäsenten kokemuksia globaalikasvatusverkostosta sekä näkemyksiä siitä, mihin verkoston toimintaa tulisi suunnata jatkossa. Millaisesta verkostosta ja yhteistoiminnasta olisi sinun järjestöllesi eniten hyötyä?
  • Tuoreen nuorisobarometrin mukaan nuorten luottamus maailman tulevaisuuteen on heikentynyt. Tutkijat puhuvat globalisaatiopettymyksestä. Miten voidaan vaikuttaa siihen, ettei maailmantuska aiheuta passiivisuutta ja kyynisyyttä, vaan toimii moottorina yhteiskunnalliselle aktiivisuudelle?
  • Eettiset näkökulmat ovat tärkeitä kaikessa opetustyössä. Opetusalan eettinen neuvottelukunta on laatinut opettajan tueksi ja ohjeeksi valan, johon on kirjattu opettajan ammattietiikan keskeiset periaatteet.
  • Ihmisoikeuksia kunnioittava maailmankansalaisuus vai luonnon moninaisuuden kunnioittaminen? Messukävijät poseerasivat Educassa kansalaisjärjestöjen valokuvatempauksessa ja kertoivat, mikä heille on uudessa opetussuunnitelmassa tärkeintä. Mitä sinä valitsisit?
  • Kuinka koulu voi osallistua kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen? Millaisia taitoja lapset ja nuoret tarvitsevat globaalissa maailmassa? Miten näitä taitoja voi oppia ja opettaa? Näihin kysymyksiin vastataan Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeessa, joka tarjoaa maksutonta täydennyskoulutusta opettajille.
  • Tukea kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustyöhön myönnettiin tuleville kahdelle vuodelle ennätyksellisen vähän. Monet hyvät hankkeet jäivät ilman rahoitusta. Ulkoministeriön tukipäätökset postitettiin järjestöille juuri ennen joulua.

Sivut