Blogissa käsitellään ajankohtaisia globaalikasvatusasioita ja järjestöjen toimintaa. Voit lähettää tietoa järjestösi kuulumisista osoitteeseen globaalikasvatusatkepa [dot] fi.

  • Globaalikasvatus, sen aihepiirit ja tavoitteet ovat vahvasti mukana uusien perusopetussuunnitelmien perusteissa. Lisäksi opetussuunnitelman perusteet painottavat yhteistyötä järjestöjen kanssa. Kuinka kunnan sivistystoimi voi edistää näitä käytännössä? Esimerkkiä voi ottaa Vantaalta.
  • Valtakunnallinen nuorisopolitiikan ohjelma vuosille 2017-2019 on hyväksytty. Globaalivastuu ja kestävä kehitys eivät ole ohjelmassa juurikaan esillä, vaikka ne ovat nuorten tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita.
  • Maailma koulussa -seminaari Helsingin yliopistolla (4.10.2017) kokosi salintäydeltä opettajaksi opiskelevia pohtimaan opettajan roolia muuttuvassa maailmassa.
  • Koululla on ainutlaatuiset mahdollisuudet tarjota lapsille ja nuorille eväät aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Oppimateriaalit voivat toimia selkärankana opetussuunnitelman mukaiselle globaalikasvatukselle. Onnistuminen tässä edellyttää tietoisia valintoja ja kykyä katsoa myös sanojen taakse, todettiin globaalikasvatusverkoston järjestämässä keskustelutilaisuudessa.
  • Turun murhenäytelmä viime perjantaina nosti pinnalle negatiivisia tunteita: surua, ahdistusta, pelkoa ja vihaa. Tällaiset tunteet voivat tarjota rehevän kasvualustan ennakkoluuloille ja rasismille. Millaisia keinoja globaalikasvatusjärjestöt tarjoavat ennakkoluulojen purkamiseen ja rauhan rakentamiseen?
  • Ei riitä, että opitaan maailmasta. Tarvitaan tahtoa, taitoja ja rohkeutta muuttaa maailmaa. Koulun perustehtävä on toimia myönteisenä muutosvoimana yhteiskunnassa. Sitran Kestävän koulutuksen kehittäjät -ohjelman yhteydessä kootun tiimin kanssa järjestettiin Mitä jos koulu… ajatushautomo-kokeilu, jossa pohdittiin mikälainen koulu vastaisi tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin.

Sivut